1879. augusztus 21.-én ebben a nagyon szegény kis írországi faluban este 7 órakor a 15 éves Beirne Margit bezárta a templomot, és szaladva tért vissza közeli házukba, mert nagyon zuhogott az eső. Vendégük, a plébános házvezetőnője, éppen búcsúzott, ezért hazakísérték. A templom mellett haladva a kislány felkiáltott:

– Nézze csak, szobrok! Nem tudtam, hogy a plébános úr új szobrokat vett. De miért az. esőben állnak?

Majd kissé később meglepődve tette hozzá:

– Nem is szobrok ezek, hiszen mozognak!

Szűz Mária és Szent József szoborszerű alakját látták, valamint Szent János apostolt fehér főpapi ruhában, püspöksüveggel, a balján egy nyitott könyv, jobbját, mint aki prédikál, felemelte. Közben megjelent egy oltár is, rajta az Isten Báránya, mögötte egy nagy kereszt. A bárány Szűz Máriára és a Jelenlévőkre nézett. Mindezt mennyei fényesség és lebegő szárnyas angyalok serege vette körül. Odahívtak még másokat is, és azok is – összesen tizenöten – látták a különös jelenést.

Az érseki bizottság vizsgálatának eredménye rendkívül kedvez6 volt, Knock-Mhuire Írország Királynőjének zarándokhelyévé vált, ahol számtalan csodálatos imameghallgatás és gyógyulás történt. 1979.-ben még II. János Pál pápa is felkereste.

IRODALOM: Antalóczi L.: Jelenések, üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia. Eger, 2000.

Szűz Mária megjelenései és könnyezései (I.) 1830-1933. Lélekmentő füzetek 10.