1982. október 25.
FÜRDESSÉTEK MEG LELKETEKET A KRISZTUSI SZERETETBEN. EZ
OLYAN, MINT A BŐVEN TERMŐ FA.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
       Köszöntelek Testvérem a mi Urunk Üdvözítőnk szent nevével. Áldott légy testvérem, és áldjon meg a Szentháromság egy Isten, és töltse be lelkedet a megszentelő kegyelem, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Áldassék és dicsértessék a mi Urunk, Jézus Krisztus.
       Testvérem! Örüljön a te lelked és ujjongjon a te szíved, mert az Isten az Úr Jézus megerősített téged lélekben és az Ő szent békéjével tölti be a te lelkedet. A te akarásod és küzdelmed a bűnnel szemben meghozta a gyümölcsét és Jézus Krisztus nem hagy el téged, mert te sem hagyod el Őt. Megtart téged az Üdvözítő Jézus, az Isten, mert szeret téged és te is szereted Őt. A te harcodat, küzdelmeidet, imáid és az Úr Jézus által – mert kéred az ő segítségét – mindjobban győzelemre viszed. Mert mint már mondottam a mennyek országáért nemcsak egyszer kell megküzdeni, hanem minden időben és percben. Mert a sátán állandó jelleggel támad és támad, és neked küzdeni kell teljes erődből, szívvel és lélekkel. Küzdelmed nem lankadhat el, mert a sátán másokat használ fel eszközül, és másokon keresztül támad téged, de ne félj Testvérem. Véd a te Urad Istened, és szent erejével ellát Téged a küzdelemben, de ehhez neked is hozzá kell adni az akaratodat, és nem tudom eléggé ismételni, hogy csakis a tökéletesedés felé kell haladni.
       Ne félj testvérem, ne ijedj meg! Ezt nem azért mondom, hogy te nem törekszel. Tudja a te mennyei Atyád a te törekvéseidet. Azért ismétlem el annyiszor, hogy soha egy pillanatig el ne feledkezz róla, mert mindig jobbá és jobbá kell válni testvérem! A mai napra is fogsz tanítást kapni. Vésd az agyadba, és a Szentlélek szent ereje és fényének ragyogása töltse be a te szívedet és lelkedet, hogy teljesen lelkedbe tudd fogadni. Most testvérem arról kapsz tanítást, ami nélkül nincs örök üdvösség.
       A szeretet fontossága a lélekben, és hogy milyen helyet foglaljon el a te és minden embertársad szívében. Erről már sokat beszéltem neked és sokat leróttál, de ezt megint azért mondom, hogy felhívjam rá fokozottabban a figyelmed, és megvilágosítani akarom mindig jobban, hogy ti is belássátok, hogy ez az első, amit gyakorolni kell. Mert itt léptek rá a krisztusi útra. Ez a lépcső első foka. Mert, hogy megint emberi hasonlattal éljek, aki nem tanulta meg az egyszeregyet, az bonyolultabb feladatot soha nem tud megoldani. Tehát a lelki életnek is az alapja, a küszöbe a szeretet. Mert te az ajtón belülre soha nem léphetsz be, ha a küszöbön át nem jutottál. Tehát te Krisztushoz soha nem jutsz el szeretet nélkül. Ha valaki megfürdette lelkét a szeretetben, csak az, de csakis az megy Krisztus felé, mert a krisztusi útnak az a küszöbe.
       És a szeretet nem más, mint egy bőven termő fa, ami gyümölcsöt hoz. Mert mint mondotta az Úr, az Isten Jézus Krisztus: “JÓ FA, JÓ GYÜMÖLCSÖT TEREM!” Alázattal és szeretettel kell fogadni, mert már több ízben mondtam, hogy te csak Krisztus felé nézz és haladj, se jobbra, se balra ne nézz, és még azt is mondtam, hogy ne tekints vissza. Igen, ne nézz vissza a múltba, de ezt azért mondtam, mert neked végtelen irgalmasnak kell lenned azzal az emberrel szemben, akivel az eskü köt. Úgy állj a betegágyánál – ami egyben a halálos ágya is – szeretettel és végtelen megbocsátással, és imádkozz érte, és ne szűnj meg kérni a mennyei Atyát, hogy vonzza őt. Legyél végtelen jó hozzá.
       Testvérem, most búcsúzom és arra kérlek, mit már eddig is megtettél, de többet tegyél és imáiddal segítsd, hogy az ő harca is győzelmet arasson ami Urunk, Jézus Krisztus által.
Áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten, aki végtelen nagy szeretete által vonzzon benneteket, a Fiú Isten, aki megváltója vétkeiteknek és a Szentlélek Isten, aki meggyújtja lelketekben az örök világosság fényét.
Téged, pedig testvérem áldjon meg a mi Urunk, Jézus Krisztus.

Ármin.