1984. május 28.
SZENT SZERETETED ÉS SZENT VÉRED ÁLTAL MOSD LELKÜNKET FEHÉRRE
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével. Az Úr, az Isten Jézus Krisztus kegyelme által. Minden hatalom és dicsőség tied Urunk és Istenünk, az Atyának egyszülött fia. Mert neked adta Atyád a hatalmat és dicsőséget, mennyben és a földön. Isten báránya, az Atyának egyszülött fia, jöjjön el a te orszá­god.
Imádkozzunk testvérem. Mi Atyánk Isten, ki vagy mindöröktől és mindörökké fent a mennyben, eljövendő a te országod a mennyei 1eruzsálem. “Mert láték új eget és új földet és láték földre szállani a mennyei Jeruzsálemet” – mondotta általad a te apostolod, miért is legyen áldott a te szent neved, most és mindörökké.
Urunk, Jézus Krisztus! – esedezve kérünk, emlékezz meg rólunk, mint szolgádról és szolgálódról, a te szent dicsőségedben, és láss meg minket méltatlanokat, kik arcukkal feléd fordulva könyörgünk hozzád. Mert látjuk esendőségünket és érezzük, hogy méltatlanok vagyunk hozzád, mert a te szent kegyelmed bevilágította a lelket és minden bűn és vétek láthatóvá vált a te szent kegyelmed fényénél a maga undokságával. Ezért alázatos szívvel kérünk és könyörgünk hozzád, te bűnbocsátó Isten, te megváltó Isten, engedj benned újjászületnünk, hogy mindazt, ami visszatetsző, ami visszataszító a lélekben, azt tisztára moshassa testvérem a te szent kegyelmed erejével a te végtelen irgalmad által.
Te Uram, ki mindenben tökéletes és végtelen vagy – szent szereteted által – szent sebeid érdeme és a te szentséges szent véred erejével, mosd tisztára testvérem lelkét, hogy ne kelljen majd szégyenkeznie azon a napon és abban az órában, mikor magad­hoz szólítani méltóztatod.
Uram, mint várva várt vendég, akinek lelke ki van díszítve a vendég fogadására. Ne úgy érkezzél Uram, mint a tolvaj, oly időben, mikor legkevésbé számítanak a te látogatásodra, ezért könyörgök hozzád Uram, Jézus Krisztus. A te szent kegyelmed töltse el lelkét azzal a szent várakozással, ahogy téged felséges Isten várni illik. Könyörgök Uram hozzád még övéiért is, tekints rájuk és hallgasd meg testvérem imáit. Hisz te mondtad Uram, hogy “kopogtassatok és nyittatik, kérjetek és adatik.” Mert te Uram, mindent megtehetsz, mert neked semmi nem lehetetlen”.
Uram Jézus! – esedezem hozzád hittel és reménnyel, szeretettel irántad Uram és testvérem iránti szeretetből. Add, ó kérünk szent malasztodat, hogy szent kegyelmed és irgalmad által töltsd be lelkünket hittel, reménnyel és szeretettel irántad, Uram Jézus Krisztus és egymás iránti szeretettel. Ámen.