A Kék keresztnél nagyon sok zarándok volt jelen, a jelenés után azt közölték, hogy a Szűzanya 3 angyal kíséretében érkezett, megáldotta a jelenlévőket és azok hozzátartózóit.
A következő imának sürgős elterjesztését kérte Medjegurjében a Szűzanya!
Istenem, Atyánk, hiszük, hogy megmentesz minket az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, a mi urunkat Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk, Örök Szeretet. Mindenható Isten, tekints a bűnösökre, mint tévelygő fiaidra és lányaidra. Hőn kérünk, könyörülj rajtunk, mert nem látunk mást kiutat a jelen idő zűrzavarából. Segíts a Te szerető mindenhatóságoddal, nyújtsd felénk védő karjaidat és űzd el a gonosz árnyékát. Istenem, légy irgalmas e század hitetlensége iránt. Istenem, könyörülj a tudósokon és világosítsd meg gondolkodásukat a Te lelkeddel. Istenem, könyörülj a kicsiken, akik semmiről sem tehetnek és akik ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli világban jöttek. A Te igazságoddal gyújts világosságot a lelkükben. Ámen.
Jézusom, fogadd a Te kegyelmedbe az én testemet, lelkemet, egész életemet. Istenem, Irgalmasság Atyja, vedd el tőlem a szenvedés keserű kelyhét. De ne az én akaratom, hanem a Te szent akaratod teljesedjék be mindörökké. Ámen.
Imádkozd el háromszor a Miatyánkot-Üdvözlégy Máriát- a Dicsőséget.