1984. július 5.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném nektek mondani, hogy minden munkátokat imával kezdjétek, és imával fejezzétek be. Ha ezt megteszitek, Isten megáld benneteket, és a munkátokat. Ezekben a napokban keveset imádkoztok, és sokat dolgoztok. Ezért imádkozzatok! Az imában fogtok megpihenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. július 12.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán szeretné meghiúsítani terveimet. Imádkozzatok, hogy ne valósuljon meg a terve. Kérni fogom Fiamat, Jézust, adja meg nektek azt a kegyelmet, hogy a sátán kísértéseiben megtapasztaljátok Jézus győzelmét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. július 19.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban megtapasztaltátok, hogyan cselekszik a sátán. Mindig veletek vagyok, ne féljetek a megpróbáltatásoktól, mert Isten vigyáz rátok. Én pedig nektek adtam magam, s együttérzek veletek a legkisebb kísértésben is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1984. július 26.
„Drága gyermekek! Ma ismét a kitartó imára és a bűnbánatra akarlak hívni benneteket. Különösen ennek az egyházközségnek a fiatalsága legyen buzgó az imában. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”