1985. január 1.
ÉN VELED LESZEK MINDIG, ÉS NEM HAGYLAK EL
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Áldott legyen az ő szent neve mindörökké. Ámen.
Köszöntelek testvérem ez új év hajnalán, és adjunk hálát Urunknak, Istenünknek végtelen nagy kegyelméért, hogy megőrzött téged szent szeretete számára. Mert csak ő általa és ővele lehetsz testvérem azzá, akivé kell lenned, mert nélküle csak egy üres pohár vagy, ki szomjazik.
A te Urad szent szeretete forrásából megitat és teletölti szíved kelyhét az élővizek forrásából merített életadó vízzel, mi betölti a te lelked az Úr szeretetével. Mert test­vérem a szeretetre nagyon nagy szükséged van, mert ez a szent adomány termi meg lelked gyümölcseit, az alázatot, a türelmet, a béketűrést. Ezért kérjük testvérem a szeretet Istenét, hogy legyen veled, és őrzője legyen a te lelkednek, hogy küzdelmedben melletted maradjon. Add, ó Uram Jézus szent kegyelmedet, szent kegyelmed erejével erősítsd az ő lelkét: hogy hite mindig és mindig élőbb legyen, és szívének szeretete ne hamvadjon. Erősítsd Ó Uram, és tartsd lelkét ébren a te végtelen nagy kegyelmed által, hogy lelke állandó várással várjon téged, te felséges Úr, hogy a te hívó szavadra min­dig készen várjon. Végy lakást Uram Jézus a lelkében és légy maradandó lakó a lelké­ben. Nem azt mondom, hogy vendég, mert a vendég előbb-utóbb eltávozik, hanem az ő lelke legyen a te hajlékod, hogy te őbenne és ő tebenned lakozzon.
Tudom Uram, hogy te bármit teszel, azt azért teszed, hogy tisztuljon, és amennyire embernek lehet, úgy hasonlóvá váljék hozzád. Hogyha eljő az óra, ne kelljen szégyenkeznie előtted esendősége miatt, hogy lelke menyegzős ruhába várja a mennyei menyegzőt, mit te Uram a tieidnek készítettél. Légy hozzá Uram igazságos, de szent irgalmad által ítéld meg tetteit. Légy ó Uram könyörületes, légy irgalmas, légy megbocsátó, és üdvözítője légy Uram, ne a bírája. Mert ó Uram, ki az, ki megállhat a te igazságod előtt? Lásd meg Uram akarását, hallgasd meg imáit és könyörülj meg rajta. Most sem kérem részére a sima utat, mert a te utad göröngyös és tövises. Tartsd meg Uram a te utadon, csak szent erőddel ajándékozd meg én Uram és én Istenem. Légy mellette a kísértésben, hogy küzdelme általad mindig győzelmes lehessen Uram, Jézus Krisztus.
Hozzád könyörgök, te szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, engeszteld ki Szent Fiadat és légy testvérem oltalma és menedéke. Ne hagyd magára ó, Szent Szűz! Védd, oltalmazd és kérd a te Szent Fiadat érette. Mert kit te anyai pártfogásodba fogadsz, az nem veszik el, hanem élete lesz, a te Szent Fiad által mindörökké. Ámen.
Testvérem, ez az év sem hoz nyugalmat a számodra, harcod folytatódik. Minden erődre, minden hitedre és nem utolsósorban szeretetedre szükséges lesz. Érnek csapások. A halál angyala megjelenik a hajlékod felett. Úgy imádkozz, és úgy kérd az Urat, hogy részére ne a kárhozat kapuja, hanem az üdvösség kapuja nyíljon meg.
Légy megbocsátó, légy irgalmas és a szereteted által légy ápolója és kérd az Atya vonzását, hogy lelke Istenben nyugodjék el.
Testvérem a következő év kifáraszt testileg, de kifáraszt lelkileg is. De ne félj, a te Urad és Istened nem terhel erődön felül, de minden erődre szükséged lesz. Imádkozz, fohászkodj testvérem! Legyen a te gondolatod, imád, akarásod a te Uradé Istenedé és nincs mitől tartanod. De mint mondottam, a következő év testi, lelki fáradtságot hoz rád. Betegség elkerül, testi szenvedéseid lesznek. A lelked terheltetik meg. Erre pedig orvoslást csak Istennél találsz.
Akármilyen fáradt leszel, ha a te Urad és Istened elvárja tőled, hogy szent testét, ezt az erőt adó forrást magadhoz vedd, legalább vasárnap, az Úr napján. Te soha olyan fáradt ne legyél, hogy ezt elmulaszd. Ha úgy érzed is, hogy Urad magadra hagyott, te annál jobban és jobban keresd az Urat, mert ki keresi, az elől nem rejtezik el soha. De te azért tudd, hogy veled van az Úr, mert szeret Téged, mert Te is szereted őt.
Befejezem testvérem azzal, amit az Úr üzen neked: “Én veled vagyok mindig, és nem hagylak egyedül.” Testvérem ebben nyugodjon meg a te szíved, és imádja lelked az Urat, mert szent szeretete kiárad rád. Ámen.