1985. január 3.
„Drága gyermekek! Isten ezekben a napokban nagy kegyelmekben részesített benneteket. Ez a hét legyen a hálaadás ideje az Istentől kapott kegyelmekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. január 10.
„Drága gyermekek! Ma szeretnék nektek megköszönni minden áldozatot, különösen is köszönet azoknak, akik szívemnek kedvesek lettek, és készséggel jönnek ide. Sok egyházközségi tag nem hallgat üzeneteimre, de azok miatt, akik különösen közel vannak szívemhez, küldök üzeneteket az egyházközségnek. Továbbra is fogok üzenni, mert szeretlek benneteket, és azt szeretném, hogy szívből terjesszétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. január 14.
A Szent Szűz üzenete Vicka közvetítésével:
„Drága gyermekek! A sátán igen hatalmas, és minden erejével meg akarja zavarni terveimet, amelyeket veletek elkezdtem. Imádkozzatok, csak imádkozzatok, és ne hagyjátok abba egy pillanatra sem! Kérni fogom Fiamat, minden megkezdett tervem megvalósulásáért. Legyetek türelmesek és állhatatosak az imában. Ne engedjétek, hogy a sátán elbátortalanítson titeket. A sátán nagy erővel működik a világban. Legyetek éberek!”
1985. január 17.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán alattomosan harcol az egyházközség ellen, és ti, drága gyermekek, alábbhagytatok az imádsággal, és csak kevesen járnak szentmisére. Tartsatok ki a kísértés napjaiban! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. január 24.
„Drága gyermekek! Ezekben a napokban megérezhettétek Isten gyöngédségét az egyházközség megújulásában. A sátán még hevesebben akar dolgozni azon, hogy elvegye minden örömötöket. Az imával teljesen lefegyverezhetitek, és biztonságba kerülhet boldogságotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
1985. január 31.
„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy nyissátok meg szíveteket Istennek, mint tavasszal a virágok, amelyek annyira vágyakoznak a nap után. Édesanyátok vagyok, és mindig azt szeretném, hogy közelebb legyetek az Atyához, s hogy Ő bőségesen megajándékozza szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”