(San Martino 1985.12.2)
Lám, itt van Jézus, akit oly régóta vártál (1).
Most élő, eleven a tabernákulumban is.
Köszönd meg neki és szeresd Őt!
Szerettesd meg Őt minden emberrel!
Egy nagyon közeli napon meg kell mondanod
az Egyház felelőseinek, hogy Jézus
a világ Királynőjének akarja Édesanyját,
és a Szeretet Királynőjének,
és sohase fogja megengedni,
hogy eltávolítsák az oltárokról.
Egyesüljön az Egyház, azonban zsarolás és bizonytalankodás
nélkül.
A világ Máriát akarja, és Mária megmenti majd a világot,
ha hallgattok rá és megtértek.
Köszönetet mondok mindazért, amit tesztek.
Ujjongjatok Jézussal!
(A mai vasárnapon megáldották a tabernákulumot, ami, előtte nem volt, és visszahelyezték az Oltáriszentséget San Martino kis templomában.)
 (San Martino 1985.12.12)
Napi Felajánlás a Szűzanyának
Ó, Mária, Világ Királynője,
jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva
rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap
az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője,
neked szenteljük magunkat! Ámen.
Imádlak Istenem
Imádlak Istenem, és szeretlek teljes szívemből.
Köszönöm, hogy megteremtettél, és hogy a keresztény
vallásban élhetek, és hogy ezen a napon megtartottál.
Bocsásd meg a nap folyamán elkövetett rosszat, ha pedig
valami jót tettem, fogadd el tőlem.
Őrizz meg engem a pihenés folyamán, és szabadíts meg a
veszélyektől.
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel. Ámen.