1986. január 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek egészen Isten mellett. Kérlek benneteket, drága gyermekek, adjátok át magatokat egészen, és képesek lesztek megélni mindazt, amit mondok nektek: nem lesz nehéz számotokra az Istennek való teljes önátadás. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. január 9.
„Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy imáitokkal segítsétek Jézust itteni terveinek megvalósításában. Hozzatok áldozatokat is Jézusért, hogy megvalósíthassa mindazt, amit tervezett, és a sátán semmit se tudjon tenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. január 16.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak titeket. Szükségem van imáitokra, hogy Isten megdicsőüljön általatok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, hallgassatok meg és éljetek anyai kéréseim szerint, mert szeretetből hívlak titeket, azért, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. január 23.
„Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Ha szívvel imádkoztok, drága gyermekek, testvéreitek szívében elolvad a jég, és minden akadály eltűnik. A megtérés könnyű lesz azoknak, akik el akarják fogadni. Olyan ajándék ez, amelyet ki kell esdekelnetek felebarátaitok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. január 30.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mindannyian imádkozzatok azért, hogy megvalósulhasson Istennek minden rátok vonatkozó terve, és mindaz, amit általatok akar véghezvinni! Segítsetek másokat a megtérésben, különösen azokat, akik Medjugorjéba jönnek. Drága gyermekek, ne engedjétek, hogy a sátán úrrá legyen szíveteken, mert így az ő képmása lesztek, nem az enyém. Arra kérlek, imádkozzatok, hogy jelenlétem tanúi legyetek. Nélkületek Isten nem valósíthatja meg azt, amit akar. Isten mindegyikőtöknek szabad akaratot adott: használjátok fel jól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”