1986. július 3.
„Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak. Imádság nélkül, drága gyermekek, nem tapasztalhatjátok meg sem Istent, sem engem, sem a kegyelmeket, amelyeket nektek adok. Ezért azt kérem, hogy napjaitokat mindig imával kezdjétek el, és imával fejezzétek be. Drága gyermekek, napról napra tovább akarlak vezetni benneteket az imádságban; ám nem tudtok növekedni, mert nem akartok. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy legyen számotokra első helyen az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 10.
„Drága gyermekek! Ma az életszentségre hívlak benneteket. Szentség nélkül nem élhettek. Ezért szeretettel győzzetek le minden bűnt, és szeretettel győzzétek le a benneteket érő nehézségeket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, élesszétek fel magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 17.
„Drága gyermekek! Ma azt kérem tőletek, gondolkodjatok el azon, hogy miért maradtam ilyen hosszú ideig veletek. Közvetítő vagyok Isten és köztetek. Ezért arra szeretnélek hívni benneteket, drága gyermekek, hogy mindig szeretettel valósítsátok meg azt, amit Isten kér tőletek. Drága gyermekek, mély alázattal éljetek meg tehát, minden üzenetet, amelyet nektek adok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 24.
„Drága gyermekek! Örülök mindazok miatt, aki közületek a szentség útján járnak, és arra kérlek benneteket, hogy tanúságtételetekkel segítsetek azoknak, akik nem tudnak szentül élni. Ezért, drága gyermekek, a családotok legyen az a hely, ahol az életszentség megszületik. Segítsetek mindenkinek, hogy szentül éljenek, különösen családtagjaitoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. július 31.
„Drága gyermekek! A gyűlölet széthúzást szül, nincs tekintettel senkire és semmire. Arra hívlak benneteket, hogy mindig az egyetértést és a békét hordozzátok. Különösen ott, ahol éltek, drága gyermekek, cselekedjetek szeretettel. Egyetlen eszközötök mindig a szeretet legyen. A szeretettel fordítsátok jóra mindazt, amit a sátán akar birtokolni és elpusztítani. Csak így lesztek teljesen az enyéim, s így tudok majd segíteni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”