1986. augusztus 7.
„Drága gyermekek! Tudjátok, hogy a béke oázisát ígértem nektek, de nem értettétek meg, hogy az oázis körül sivatag van, ahol a sátán leselkedik rátok, s mindnyájatokat szeretne próbára tenni. Drága gyermekek, csak az imádsággal tudjátok legyőzni a sátán minden befolyását ott, ahol vagytok. Veletek vagyok, de szabadságotokat nem vehetem el. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. augusztus 14.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy imádságotok az Úrral való találkozás öröme legyen. Mindaddig nem vezethetlek benneteket, amíg nem érzitek magatokban az ima örömét. Napról napra szeretnélek még tovább vezetni benneteket az imádságban, de nem akarlak titeket kényszeríteni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. augusztus 21.
„Drága gyermekek! Köszönöm a szeretetet, amelyet irántam mutattok. Tudjátok, drága gyermekek, hogy végtelenül szeretlek benneteket, és napról napra kérem az Urat, hogy segítsen nektek megérteni, mennyire szeretlek benneteket. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
1986. augusztus 28.
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek mindenben példakép mások számára, különösen az imában és a tanúságtételben. Drága gyermekek, nélkületek nem tudok segíteni a világnak. Azt akarom, hogy mindenben együttműködjetek velem, még a legkisebb dolgokban is. Ezért, drága gyermekek, segítsetek nekem azzal, hogy szívből imádkoztok, és teljesen átadjátok magatokat nekem. Így tudlak majd tanítani és vezetni titeket azon az úton, amelyet elkezdtem veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”