(San Martino 87.9.5)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Gyermekeim, hányszor kértem már tőletek,
hogy legyetek engedelmesek, szófogadók,
alázatosak, csendes odafigyeléssel.
Így Jézus Szava bensőtökbe hatol,
amely folytonosan hív benneteket, felüdít,
megszabadít titeket a bűn elnyomásától.
Gyermekeim, szabadítsátok meg magatokat
minden bűntől, és akkor a szabad ember
erejével tudtok majd cselekedni.
Ha nem szólaltok meg, akkor még
nem tanúskodtok hitetek mellett, akkor még
nem szabadultatok fel a bűn rabszolgaságából.
Szabadok legyetek, amint Isten is szabadnak
teremtett benneteket!
Gyermekeim, megáldalak benneteket!