(San Martino 87.12.16)
Áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
Gyermekeim, engedjétek, hogy belépjek a szívetekbe,
hogy anyaian vezesselek titeket és segítsek nektek
az üdvösség embereivé válni mindenki számára!
Mozgalmatok legyen az üdvösség kovásza,
életetek tükrözze az evangéliumi boldogságot;
olyan keresztények legyetek, akik Isten országát építik
ebben az emberiség számára veszélyes időszakban,
amely emberiség a gonoszság uralmát építette fel.
Azt óhajtom, hogy rám hagyatkozó emberek legyetek,
drága gyermekeim;
odaadottságotokkal részét képezhetitek Isten népének,
amely az üdvösségen munkálkodik.
Ha valóban befogadtátok a hívásomat, akkor többé
ne legyetek langyosak, hanem erősek és igazak!
Megáldalak benneteket!