1989. január 25.
„Drága gyermekek! A szentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek a szépségét és nagyságát ennek az útnak, amelyen Isten különleges módon megmutatja magát nektek. Imádkozzatok, hogy nyitottak legyetek mindarra, amit Isten általatok tesz, és hogy életetek során tudjatok hálát adni Istennek, és örülni mindannak, amit Isten minden egyes ember által tesz. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”