1989. március 25.
„Drága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Arra a nagy örömre és békére hívlak, amelyet egyedül Isten adhat. Veletek vagyok, és minden nap közbenjárok értetek Isten előtt. Azt kérem, gyermekeim, hogy hallgassátok meg és éljétek üzeneteimet. Évek óta hívlak benneteket az életszentségre, mégis messze vagytok tőle. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”