1990. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, s hogy imádságotok beszélgetés legyen Istennel. Szeretném, ha mindnyájan több időt szentelnétek Istennek. A sátán erős, és sokféle módon akar megtéveszteni és megsemmisíteni titeket. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok minden nap, hogy életetek javatokra és mindazok javára váljon, akikkel találkoztok. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket, bár a sátán arra törekszik, hogy lerombolja terveimet, és meg akadályozza a mennyei Atya akaratának megvalósulását ezen a helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”