„Ma kijelentem előttetek, hogy titkom Pápája ő, az a Pápa, akiről a jelenések alatt a gyerekeknek beszéltem, szeretetem (II. János Pál), és fájdalmam (XVI Benedek), pápája ő.
    Most, a nagy sötétség idejében ajándékoz meg a(z igaz) Pápa minden embert Krisztus Világosságával. Az általános hitehagyás idejében megerősit a hit igazságában. Szeplőtelen Szivemen sebet ejt annak látványa, hogy némely szegény püspök, pap, szerzetes és világban élő gyermekem részéről mutatkozó biráló szembefordulás, a kevély szembeszegülés Tanitóhivatalával.
    Ezért rontja meg ma Egyházamat a mély megoszlás, fenyegeti az igaz hit elvesztése, járja át az egyre növekvő hűtlenség. Amikor ez a Pápa beteljesiti Jézustól rábizott feladatát, (lemondatás, – XVI. Benedek – vértanúság), akkor benneteket az akkorra általánossá váló hitehagyás sűrű sötétsége vesz majd körül.
    Csak az a kis maradék tart ki hűségben, amely ezekben az években anyai meghivásomat elfogadva engedte, hogy Szeplőtelen Szivem biztonságos menedékébe zárjam. És ez a kicsiny, hűséges maradék – amelyet Én készitettem fel, és Én neveltem – kapja azt a feladatot, hogy fogadja a hozzátok dicsőségben visszatérő Jézust, aki igy nyitja meg a rátok váró új korszakot.”
(Szűzanya Üzenete Gobbi atyán keresztül,1991.05.13., Az első fatimai jelenés évfordulóján.) 
                                                                                                                                                   Akinek van füle az hallja meg, amig még nem késő. De kijelentjük, nem csak mi a MM-hoz, vagy MPM-hoz tartozók vagyunk a kisded nyájhoz tartozók, miként többen vannak máma is akik kapnak hiteles magánkinyilatkoztatásokat, a világ különböző részein. Igen szomorú  az, amikor egymást ők elítélik. Ezek emberi tévedések. (MM=Máriás Mozgalom, a laikus ág, MPM=Máriás Papi Mozgalom)
(Tengernek Csillaga 2013. jul-aug. XVIII/4. szám, 30 old.)