„Most beléptetek a második Pünkösd idejébe. Azt kérem, hogy gyűljék az egész Egyház Szeplőtelen Szívem lelki  Cenákulumába. Akkor a Szentlélek rávezet benneteket a teljes Igazság megértésére. Isten Igéjének titkába vezet be benneteket, megajándékoz a bölcsesség fényével, hogy megértsétek az egész Evangéliumot, és hogy mi vonatkozik benne a most átélt időkre. A Szentlélek majd megérteti veletek időtök jeleit.
    Ezek azok az idők, amelyeket a Szentirás mint a nagy hitehagyásnak és az Antikrisztus fellépésének idejét jövendől meg. Ez a nagy szorongattatás és számtalan szenvedés ideje minden ember számára. Ebben élitek át a Jézus Dicsőséges, második eljövetelét előkészitő utolsó eseményeket. A Szentlélek teljes tanúbizonyságot tesz Jézus mellett. (a lelkiismeret megvilágitásakor). Ő az egyszülött Fiú, egylényegű az Atyával. Ő a megtestesült Ige, az egész világegyetem Királya, akinek azért kell dicsőségben visszatérnie, hogy megalapitsa országát a világban.
    A Szentlélek késziti fel a sziveket és a lelkeket Jézus második eljövetelére. Ezért árasztja kegyelmi ajándékait még erősebben és rendkivülibb módon, mint az Egyház első idejében.
Most már valóban beléptetek a védső időkbe, amelyek benneteket az új korszakba vezetnek
    A (Szent)Lélek feladata, hogy felkészitse az egész emberiséget tökéletes átalakulására, hogy új Eget és új Földet alkosson. Ezért kérem tőletek, hogy hűségben tartsatok ki a Cenákulumokban, ahogy már kértem tőletek. Csak igy készülhettek fel a rátok váró nagy tervre.”.
(Szűzanya üzenete Gobbi atyán keresztül, 1991. 05. 19. Pünkösd, Berlin.)
(Tengernek Csillaga 2013. jul-aug. XVIII/4. szám, 31 old)