A Szabad Galíciai Nép Gerilla Hadserege (Guerrilla Army of the Free Galician People, Exército Guerillheiro do Povo Galego Ceive, EGPGC) egy, a Szabad Galícia (Free Galicia, Galicia Ceive, OLN) mozgalomból született és 1986 és 1991 között aktív, a függetlenség kivívásáért harcoló galíciai marxista terrorszervezet volt.