(San Martino 91.7.24)
Áldjuk és dicsőítsük az Urat!
Gyermekeim, benne van Isten akaratában
mindenegyes szerető közbelépésem a világban.
Mindazok szívében, akik elfogadnak engem,
én élő szentélyt tudok készíteni,
ahol az én Jézusom ott lakozhat és szeretik Őt.
Sokan befogadták a szavamat,
és ezért élvezni fogják a kegyelem gyümölcseit;
sok kérlelő szavam azonban
kietlen szívekbe hullott,
és így nem hajtanak ki, és nem hoznak termést.
Ti akik meghallgattok engem,
munkálkodjatok velem,
és megmentjük az emberiséget,
melyet az elkárhozás folyama magával sodor;
mi pedig a kegyelem sodró patakjába merítjük a világot.
A ti szívetek legyen tele jóakarattal!
Mindnyájatokat megáldalak szeretteitekkel együtt!