1992. július 25.
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket, és ezen belül az öröm imájára, hogy ezekben a fájdalmas napokban senki se érezzen közületek szomorúságot az imádságban, hanem legyen az örömteli találkozás a Teremtő Istennel. Imádkozzatok gyermekeim, hogy közelebb legyetek hozzám, és az imádságban megérezzétek mit kívánok tőletek. Veletek vagyok, és minden nap megáldalak benneteket anyai áldásommal, hogy Isten bőségesen betöltsön benneteket kegyelmével a mindennapi életetekben. Adjatok hálát Istennek azért, hogy veletek lehetek, mert mondom nektek, ez nagy kegyelem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”