(San Martino 92.12.25)
Dicsőség Istennek és béke mindeteknek!
Gyermekeim, íme itt van Jézus,
Fény, amely sosem alszik ki,
egyetlen Út, végső Út, hogy az Atya keblére jussatok.
Fogadjátok be az Ő szeretetének mértékét,
amely mérték nélküli szeretet!
A mennyek országa most már a tiétek, ami Isten
irántatok való jóindulatának és gyengédségének a titka.
Bár ámulattal töltené el a szíveket ez az esemény,
és magával sodorná ennek az eseménynek a bejelentése
a szíveket, akiket a gyűlölet összezavar.
Az egész világ ismerje el Jézust, Isten Fiát,
a világ Üdvözítőjét, és ezen a Szent napon
fogadja be az igazi békét!
Áldásom adom rátok. Jézus megáld benneteket!