1993. január 28. 15.00 – Otthon

Szűz Mária jelenése:
„Kedves leányom, a szenvedés ilyetén megnyilvánulása véget ér,24 de örömmel kell fogadnod azokat a külső jeleket, amelyeket Isten ad neked, hogy megindítsa az emberek immár eltompult szívét.
Leányom, tudom: nagy a te szenvedésed, de egykor örülni fogsz gyümölcsének, mert egy csapat angyal jön majd érted életed végén, és amikor meghallod az égiek gyönyörű énekét, köszönetet fogsz mondani Istennek mindezért. Nagy legyen a te hited: ez a szereteted bizo­nyítéka. Áldásom rád, napsugaram!”
Ebben az üzenetében a Szűzanya tudomásomra hozta, hogy a Sátán nem zaklat többé, de újabb szenvedés vár rám: a „Keresztút”.
24 A démon zaklatásaira vonatkozik.