(San Martino 93.3.25)
Dicsőség legyen mindörökké az Atyának!
Gyermekeim, mindazoktól, akik hallgatnak engem,
segítséget kérek, hogy Isten terve,
melyet az irgalom gondolt el, ne hiúsuljon meg.
Az idő, amely a közömbösekre várakozott,
befejezéséhez közeledik. Majd az igazságosság
térhódítása következik, amely azon lesz, hogy az
örök üdvösségre vezesse az embereket
a nagy tisztogatás által.
Még kérem tőletek a szívek megtérését,
és hogy minden gyermekem szentelje magát
Szeplőtelen Szívemnek!
Hallgassatok rám! Megáldalak titeket,
és magamhoz ölellek mindnyájatokat.