1994. március 25.
„Drága gyermekek! Ma veletek örülök és hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem és váljatok eszközzé kezemben a világ üdvösségéért. Azt szeretném gyermekeim, hogy mindannyian, akik megéreztétek a szentség illatát üzeneteimen keresztül, vigyétek el azokat a világba, amely éhezi Istent, és Isten szeretetét. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy ilyen sokan követtetek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”