1994. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma különös módon, veletek egységben imádkozom azért a kegyelemért, hogy szeretett fiam eljöjjön hazátokba. Imádkozzatok, gyermekeim, legkedvesebb fiam egészségéért, aki szenved, és akit én választottam ki a mostani időkre. Imádkozom és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál azért, hogy apáitok álma beteljesedjék. Rendkívüli módon imádkozzatok gyermekeim, mert a sátán erős, és szeretné lerombolni szívetekben a reményt. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”