Az  ez évi Nemzetközi lelkigyakorlatokon kb. 300 pap és 25 püspök vett részt. Eljött a “Máriás Papi Mozgalom bíborosa” is, hogy az ecuadori Echevveria bíboros magát humorosan nevezi.

De hagyjuk Gobbi atyát szóhoz jutni.

“Kedves Testvéreim, mi a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadalára vagyunk kiválasztva. Ezért hívta életre a Szűzanya a MÁRIÁS PAPI MOZGALMAT, és minket papokat hívott meg arra, hogy részt vegyünk ebben a Mozgalomban, hogy mi legyünk Szeplőtelen Szíve diadalának eszközei a világban.

Miképpen lehetünk e diadal eszközei?
Szűz Máriának, a mi életünkben kell diadalt aratnia. Ennek megvalósítására azt kéri ajánljuk fel magunkat Szeplőtelen Szívének, hogy anyaként léphessen be papi életünkbe. Akkor majd átalakít, hogy egyre inkább Jézus Szentséges Szíve szerinti papokká tegyen bennünket.
Szeplőtelen Szíve akkor arat diadalt bennünk, ha majd hasonlónak lát minket Fiának, Jézus Szívéhez.
A Szent Szűz a cönákulumot kéri tőlünk annak érdekében,hogy támogatni tudjon  ezen az úton, a Szentlélek pedig átalakítson minket. Az üzenetek segítséget jelentenek. amit az Istenanya azért ad, hogy Szeplőtelen Szívének tett felajánlásunk szerint tudjunk élni, és hogy ez a Szív diadalt arathasson életünkben.
Ha már a mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközeivé a világban.
  E gondolatok vezetnek minket JÉZUS DICSŐSÉGES ELJÖVETELÉNEK fő témájához:
Hol arat diadalt Szűz Mária Szeplőtelen Szíve?
Az Ő Szeplőtelen Szíve egyedül Krisztus dicsőséges diadalában arat diadalt.
Ez olyan téma , olyan elmélkedés, melyről csak aggodalommal szólhatok:
Mert új ez a téma, amit én magam is meglepetéssel fedeztem fel az üzenetekben, melyeket az Istenanya nekem kinyilatkoztatott.
Érthető, hogy nem voltam erre a szempontra felkészülve. Teológiai képzésem során nem ragyogott fel előttem ez a szempont, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala Jézus dicsőséges eljövetele által valósul meg.
Kedves Testvérek, pedig ez világos, és ezt a Szűzanya szembetűnően kifejezte üzeneteiben. Utánanéztem az első üzenetektől kezdve, hogy mikor jelezte először az Istenanya ezt a témát, és megállapítottam, hogy már az első üzenetekben is érintette.
Már 1975. december 24.-én, tehát 21 évvel (!) mondta a következőket:
” Ne féljetek: miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömét. A Szent Éj  gyümölcsének hamarosan örülni fog az egész világ, amelyet átjár a sötétség és amelyet elszakítottak Fiamtól. Szeplőtelen Szívem diadala akkor valósul meg, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében és lelkében újra megszületik Jézus.
Csak legyen bizalmatok, és ne  kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés! A reátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már megtisztult világ számára.”
Jézusnak az emberi szívekben való újjászületését különösen az 1978.december 24.-i üzenet tárgyalja és világosítja meg. És ez a téma mindig újra felbukkan. Az utolsó üzenetek is ezt a tényt ismétlik kitartóan. Ezért nem tagadhatjuk, hanem el kell gondolkodnunk rajta, vagyis meg kell keresnünk indítóokait és feltárnunk azok előtt, akik ezt tőlünk várják–tekintettel arra a reménységre, ami bennünket eltölt–, ahogy a Szentatya mondja.
Térjünk vissza az 1978. december 24.-i üzenetre, amelynek címe
éppen. ” Az Ő  második eljövetele”.
” Az elsőhöz lesz hasonló második eljövetele is, szeretett fiaim. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai között.
A világ teljesen be fog burkolózni az istentagadás sötétségébe, az Ő makacs visszautasításába, a szeretet törvénye elleni lázadásba. A gyűlölet fagyossága ismét elhagyottá teszi a világ utcáit. Így szinte senki sem lesz képes az Ő  fogadására.
A nagyok alig fognak emlékezni Rá, a gazdagok bezárják előtte az ajtót, és övéi is igen el lesznek foglalva önmaguk keresésével, önmaguk érvényre juttatásával…
Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a földön? Váratlanul fog eljönni és a világ nem lesz kész eljövetelére. Ítélkezni jön, amelyre az ember nem készül föl. Miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit, el fog jönni, hogy megkezdje uralmát a világban.
A Fiú második eljövetele is Édesanyja által valósul meg számotokra. Ahogy az Én szűzi méhem szolgált arra, hogy az Atya Igéje eljusson hozzátok,úgy szolgál majd Szeplőtelen Szívem Jézusnak arra, hogy eljöjjön és uralkodjék köztetek.”
Következő rész.
Mit jelent a diadal? Folytatjuk.