Az Ég 2. Üzenete!
1996. november 26. Szent Konrád
Az Ember:
” Az égen megjelenik egy igen nagy szent angyal, kezében lepecsételt könyvet visz. Az angyalnak fehér sála van és fején csillag. A szent angyal feltöri a pecsétet, s kinyitja a könyvet. A könyvben egymást követő eseményeket látok: Az utakon sok halottat, menetelő hadsereget és zúgó repülőgépeket. Mindenütt tűz van.
A szent angyal fellapozza a következő oldalt, s látom, a Vatikán lángokban áll. A Bazilika fölött fekete mancs, karmokkal. A pápa menekül a Vatikánból. A lépcsőn látom őt. A lángok fölött megjelenik egy arany foglalatú holdsarló.
A szent angyal fellapozza a következő oldalt, és nagy hullámokat,hegységeket látok, amelyek széttöredeznek. Nem süt már a Nap, a Hold vérvörös, és mindenütt sötétség.
És akkor egy másik szent angyal jelenik meg. Egyik kezében kard, s a másikban nagy fénylő kereszt. Karjával áldást ad rám, és ezt mondja nekem:
A szent angyal szól:
” Vedd és edd meg a könyvet, amelynek pecsétje széttört. Mert így szól az Úr:
Nem Te fogsz beszélni, hanem a kulcs és a szó bizonysága, amit az Úr adott”.
A két angyal között megjelenik egy hétágú gyertyatartó és rajta hét égő gyertya. Minden gyertyának más a fénye és más a színe.Minden gyertya mellett ott áll egy angyal, kezében egy arany csésze. Minden csészében tűz van és egy csillag. A gyertyatartó mögött feltűnik egy nagy fehér fénylő kereszt, amely megvilágítja az egész eget. A kereszten megjelenik Mária Szeplőtelen Szíve, amely kinyílik, s kilép belőle zöld pálmával az Üdvözítő. Egész személye ragyog a világos fényben. És jön egy jel, és az angyalok arcra borulnak az Úr előtt és éneklik:
” Szétoszlanak a felhők és jön a Megváltó. A Te uralmad, hatalmad és dicsőséged elérkezett. Jössz, hogy megítéld az emberiséget felségben, s Te megteszed ezt, hogy hogy MINDENT ÚJJÁ ALKOSS. Urunk és Királyunk ítéld meg az összes népeket és foglald el uralmad trónját, mert minden a Tiéd. Az ellenség legyőzve, dicsőséged ideje elérkezett! Nézd a dombok nem láthatók, tenger sincs már, ez a Te Királyságod mindörökké. Amen.
Az Úr rám néz és mondja:
” Emeld fel szemedet ember, és ne félj, mert Urad jön. Amit te látsz, nemsoká bekövetkezik! Királyságom uralmának ideje közeledik. Anyám felkészít titeket érkezésemre, és Én nemsokára bíróként jövök, hogy az egész Földet megítéljem. ÉN megváltóként is érkezem, hogy a Föld arcát a Szentlélek lángjában és tüzében megújítsam.”
                                            Ne félj Ember!
                  Te hirdesd mindenkinek, elérkezésem közel van!
        De nem te fogsz beszélni, hanem Én szólok, általad!
                   Atyám, Aki a menyekben van, mindenről gondoskodik!

1. Boldogok mindazok, akik az időt megértik és megvalósítják.
2. Boldogok mindazok, akik már most felkészülnek a bárány menyegzőjére.
3. Boldogok mindazok, akik meghallják hangomat  és követik azt.
4. Boldogok mindazok, akik embertársaikat úgy szeretik, mint önmagukat.
5.Boldogok mindazok, akik alázatos szívűek és Engem  követnek.
6. Boldogok mindazok,akik eszik az ÉLET KENYERÉT, és lelküket ezzel táplálják.
7. Boldogok mindazok, akik cselekedeteikkel az Atya dicsőségét növelik.
8. Boldogok mindazok, akik örömmel és csendesen hordozzák keresztjüket.
9. Boldogok mindazok, akikben bizalom van, mert az irgalmasságom kincseiben bőségesen részesednek.
10. Boldogok mindazok,  akik tanításomat megértik és követik.
11. Boldogok mindazok, akik hitüket tettekben megvalósítják.
12. Boldogok mindazok, akik Istent szeretik, és törvényeit megtartják.

 Ezek az Én testvéreim, nővéreim, akiket abban az időben meg fogok menteni. Testvérük már a Mennyben van. Az egyidő, a kétidő,  és a félidő! MÁR ELJÖTT AZ EMBEREK SZÁMÁRA. Te magvető vagy, és Én hálót adok neked, hogy szavam tanúja légy, az Én tanúságom igaz.
 E pillanatban 12 trón jelenik meg, amin 12 apostol ül. Mind bíróknak látszanak.

Az Úr:
 ” Ezek az Apostolaim, akikkel majd eljövök, hogy Izrael törzsét megítéljem. Anyám új apostolainak fogom adni a hatalmat, hogy az emberiséget az  ÚJ JERUZSÁLEM érkezésére felkészítsék. Ők lesznek az ÚJ PÜNKÖSD tanúi, ami bekövetkezik! Semmiségedben leszel erős! Várj szavamra és kövesd! Megáldalak téged és az egész Teremtést!”
“Az Ember”: ” A szent angyal kardját egyenesen a Földre dobja, és nagy fényesség lesz, és utána minden eltűnik.”

A Pap szava a 2. Üzenethez:
 Ha a Jelenések Könyvében utánanéztek, megtaláljátok azt, ami itt a közvetítő prófétával történt. Szent János élményének a párhuzama./Jelenések Könyve 10, 8-13./
Neki is le kellett nyelnie a könyvet. Ez azt jelenti, az egész , a teljes üzenetet be kell fogadnia, és lélekben feldolgoznia. Látható, hogy ez az üzenet milyen szemléletesen említi meg, hogy a Világ és az Egyházra vonatkozó kinyilatkoztatások beteljesednek. Olvassátok el pld. a 7. Pecsét felnyitásáról szóló kinyilatkoztatást. / Jelenések Könyve 4,8. fejezet./
 A 6. Pecsét szinte teljesen megnyílt és nemsokára a 7. is kinyílik. Ha neki a könyvet meg kell ennie , azt jelenti, hirdesse az igét, amit fel tudott fogni, ebben az evésben. Pontosan olvassátok, amit az angyal mond:
” Így elolvashatjátok azokat a csodálatos himnuszokat, amelyeket a szent angyalok énekelnek, s ezek, nagyon  hasonlítanak a kinyilatkoztatás dicsőítő Himnuszaihoz. Urunk és Üdvözítőnk szavainak összefüggésében nemcsak a nyolc boldogságot ismétli meg, hanem tizenkettőt.Végül tudomásul kell vennünk, hogy Urunk napjaink prófétanőjének, Urunk eljövendő országa királynőjének Szűz Máriának  12 apostolt rendelt. Azt is olvassuk, hogyan mondja el a legkomolyabb és nagy szót küldöncének.” Semmiségedbe vagy erős és várj a szavamra és majd kövesd!”
 Befejezésül engedjétek meg, hogy ez megerősítsen!
                                AZ ÚR MEGTEHETI, AMIT Ő AKAR!
Mi nem szólhatunk bele. Gondoljátok meg, mennyire apokaliptikus a “Mi-Atyánk” tartalma. Az Úr ezen imájában eme eljövendő országért imádkozunk és az Atya akarata kap hangsúlyt. A mindennapi kenyéren nemcsak azt kell érteni, ami evéshez, iváshoz vagy a földi élethez szükséges, hanem a MENNYEI KENYERET is.
 A mennyországért folyó harchoz az Isten irgalma és megbocsátása is annyira szükséges, mint a mindennapi kenyér. És a gonosztól való megszabadításon elsősorban azt kell értenünk, hogy e világ ördögi hatalmától is szabaduljunk meg, amely gonoszabb sokszor, mint Sodoma és Gomorra! /Lk.21,28./

                            ” Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket!
                                   Közel van a megváltásotok!”