9. Üzenet
1997. Január 3. Jézus Szíve pénteke.
Az Ember:
” Szép Angyal jelenik meg az oltár fölött. Kezében vászon kendő. A Szent Angyalt csodás fény veszi körül. Az Oltáriszekrény fölött fehér kereszt ragyog. Előtte a Szűz Anya áll, hófehér öltözetben. A mi szeretett Asszonyunk kék színű gömbön áll, szétterjesztett kézzel. A kezeiből sugarak áradnak lefelé, amelyek az egész templomot körülövezik. A Szent Angyal meghajol a Szűz Anya előtt és mondja:
 A Szent Angyal:
” Ember. Nézd milyen nagy a Szeplőtelen Szűz szeretete az egész Emberiség iránt. Hajtsd meg fejedet a Királynő előtt, Aki lelép a Földre, hogy Fiának és az Örök Atyának kegyelmeit elhozza. Az Örök Atya küld ma engem hozzátok, mert én az Isten utáni sóvárgás Angyala vagyok, és az egész Emberiségnek meg akarom mondani, hogy hajoljon meg Isten előtt és éljen Isten  iránti igaz szeretetben. Rövid az idő és még sok a teendő. Sok lelket kell megmenteni, akik eltávolodtak az élet forrásától. Szomjas a lelkük és szükségük van felfrissülésre, amit csak az Isteni Megváltó Szent Sebeiben találhatnak meg. Az egész Emberiség esdjen megbocsátásért Istenhez, hogy valódi békét és megbocsátást nyerjen. A Szent Királynő minden nap imádkozik értetek, és számtalan kegyelmet ajándékoz, hogy a jó és rossz közötti harcban megerősítsen. Ő a Ti közbenjárótok.”
Az Ember:
” A Szűz Anya a kereszt fényében már nem látható. Az Úr jelent meg ebben a fényben teljes fehérbe öltözötten.Úgy van felöltözve, miként az Faustina nővér ismert képén.
                                         ” JÉZUS ÉN BÍZOM BENNED!”
Kezei széttárva ,Urunk felemeli kezét és megáld minket.
Megjelent a jel”.
 A mi Urunk:
” Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves földi gyermekeim, kedves Fiam, Szeretett Anyám prófétája és szeretett jegyesem az Anyaszentegyház minden gyermeke. LEGSZENTEBB SZÍVEMBŐL  köszöntelek benneteket, és szeretetemet adom Nektek. Ma úgy jövök hozzátok, mint URATOK és KIRÁLYOTOK , hogy őszinte odaadást és feláldozást kérjek tőletek, hogy szavaimat igazságban és  szeretetben kövessétek ugyan úgy, mint II. János Pál Pápa, szent helytartóm szavait.
Kedves Gyermekeim, szívből köszöntelek benneteket ebben az új évben. Szeretetem különleges áldásában részesítelek, mert sok rátok váró megpróbáltatáson kell majd átmennetek. De ne aggódjatok, mert sosem hagylak árván benneteket. Nemsokára elmegyek hozzátok, hogy az  igazakat az igaztalanoktól elválasszam. Úgy megyek hozzátok, mint igazságos bíró, hogy mindenki megkapja jutalmát. Nagy esemény közeledik számotokra, amikor az égen nagy jel lesz látható, amely nagy figyelmeztetést és az idők végét jelzi Nektek. Figyeljétek meg jól , a végső időkben éltek és több odaadást, és áldozatot kívánunk Tőletek. A hit válságát éli meg most az Anyaszentegyház. Ezt a válságot jegyesem ellenségei idézték fel, akik még nagyobb zűrzavart szeretnének előidézni. Az egész emberiség nemcsak a hit válságát éli át, hanem a lelkiismeret válságát is, mert engem, üzeneteimet és felhívásaimat figyelemre sem méltatják. A világ félreismeri ma a bűn szörnyű jelentőségét. Úgy él a világban, mintha Isten nem is létezne.
A modernisták szeretnék a gyónást eltörölni, s a fiatalokat meggyőzni, hogy a bűn egyáltalán nem is olyan rossz. Hiszen Isten mindent megbocsát. Igen, ez igaz, hogy Én irgalmas Isten vagyok, és mindent megbocsátok szeretett gyermekeimnek. De bűneiket be kell vallaniuk és a bűn útjáról le kell térniük. Változatlanul várakozom a hazatérő tékozló fiúkra és megadom nekik a bűnbocsánat és a jóvátétel idejét. De figyelmeztetnetek kell mindenkit, hogy Én igazságos Isten is vagyok és mindenki olyan ítéletet kap, amilyet kiérdemelt. Szabad akaratot kaptatok és azzal jól kell élnetek a szeretetszolgálat és a jótékonyság terén.
Kedves Gyermekeim!. Szeretett Anyámat küldöm hozzátok, hogy figyelmeteket felhívja az Evangélium szavaira. Abban megtaláljátok az odaadó élet példaképeit. Az Evangélium útján felfoghatjátok, mennyire szeret Titeket az ÖRÖK ATYA , AKI ENGEM HOZZÁTOK KÜLDÖTT, hogy megváltsam az emberiséget.És milyen türelemmel várja megtéréseteket. Szent Sebeimen át tekintsetek az Atya haragvó arcába, és úgy értsétek meg, mily nagy az égi Anyával együtt a mi szenvedésünk. A misztikus testben a Ti bűneitek miatt Anyám elhagyatottnak érzi magát, mert felszólítására oly kevés gyermeke válaszol, és szeretetét nem utánozza. Kevesen vannak ,akik lándzsával átszúrt Szíve miatt bánkódnak.
De jön az idő, amelyben majd megtapasztaljátok igazságosságomat. Közeledik a nap, amelyen az Anyaszentegyház minden ellenségétől és üldözőjétől megszabadul. Ez a nap nagyon közel van. Most megengedtük, hogy a sátán magával vigye azokat, akik neki szolgálnak. Engedélyt kapott arra, hogy bizonyos időtartamig az emberiséget megkísérthesse. Csak azok akiknek erős a hitük, akik Engem és Anyámat igazán szeretik, fogják a kísértéseket győztesen  kiállni. Az egész  Emberiség most nagy választás előtt áll. A hit és önfeláldozás nagy próbatétele előtt áll. De nem vagytok egyedül, mert szeretetünk sok jelét és bizonyítékát adjuk Nektek. De az Evangéliumhoz kell igazodnotok, igazságban kell élnetek és azt követnetek. Mindazok, akik szívüket szeretett tevékenységemre megnyitják, jól fogják az időt és próbatételt megérteni. De mindazok , akik szeretetemet elutasítják egy lépést sem tesznek Országomba, mert a Szentlélek működése elől elzárkóznak.
Kedves Gyermekeim, látjátok, hogy sok bátorságra lesz szükségetek, de azt is tudjátok, hogy tetteitek, és hitetek győzelemre vezet benneteket.”
Az Ember:
” Az Úr feltárja a Legszentebb Szívét, és megmutatja nekem, fényes világosság vesz körül.”
Urunk:
” Nézd Fiam, milyen nagy ebben a Szívben a szeretet, amely az Embereket olyan nagyon szerette. Szívem változatlanul nyitva áll számotokra ás vár rátok. Tudjátok ez az esztendő az ÉN SZÍVEM különleges éve, amelyet az ÖRÖK ATYA  ajándékozott nektek. De nehéz esztendő lesz. Tőletek sokat várnak. A konfliktusok megnőnek. A gonosz még jobban terjedni fog az Egyházban, mert túl kevés a szeretet a szívekben és túl kevés az engesztelő ima. Többet kell imádkoznotok és Anyámra hallgatni, Aki elvezet titeket Szívemhez.
Megáldalak titeket mind és várom válaszotokat saját és Anyám hívó szavára, amelyet oly sokszor intézünk hozzátok.
 Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.
Boldogok mindazok, akik szavamat meghallják és meg is tartják. Amen”
 Az Ember:
” Minden eltűnik a fényben.”