12. Üzenet:
 1997. január. Remete Szent Antal.
 Az Ember:
” Világos fényben áll előttem egy nagy Szent Angyal. Kezében egy magasra emelt kard, bal kezével egy pajzsot visz, amelyen a Szent Péter Dóm látható. A szép Szent Angyal rám néz és áldást ad. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Egyidejűleg megjelenik az égen egy fénykereszt, amelyből fényes sugarak áramlanak lefelé. A Szent Angyal kardját még magasabbra emeli.
A tekintete haragos. Még egyszer megáld, és mondja:
 Az Angyal:
” Ember. Hajtsd meg fejedet, hajolj meg a MINDENHATÓ ISTEN dicsőítésére, Aki a mindenség Ura. Ő az egész teremtés Ura és Ő szeretetet és önfeláldozást vár tőletek. Az emberiség ne féljen az Isten szeretetétől, de rettegjen az Ő igazságosságától, amely jön. Jön az igazságosság órája az egész világ és egész az egész teremtés számára. Senki sem kerülheti el az Atya igazságos kezét.
 A Szent Megváltó feláldozta életét a kereszten az emberiség megváltására és a  bűnök jóvátételére Atyjának. Ez volt a tökéletes áldozat, amelyben a Megváltó az Ő sebei által az emberiséget megváltotta és az Egyháznak örök szövetséget ajándékozott.Ezt az áldozatot a világ oltárain naponta megújítják. Az emberiség nem becsüli eléggé a Szentmise áldozatot. Az ellenség viszont mindent megtesz azért, hogy a Szentmisét modernizálják. Ez az áldozat tele van szeretettel, amely Isten irgalmasságát foglalja magában. A Szent irgalmasság mindig újból kész arra, hogy bűneiteket megbocsássa. De az igazságosság megkívánja az igazságszolgáltatást.
 Ezért az egész világra  beköszönt az igazságszolgáltatás. Isten igazságossága eléri az egész emberiséget és sokan fognak Isten irgalmasságáért könyörögni.De ez túl késő lesz. Ez a nemzedék,  amely annyira hűtlen, és hamis és messzemenően rosszabb, mint amilyenek a vízözön vagy Szodoma és Gomora idejében  voltak az emberek. Ez a mai nemzedék oly sok irgalmat és kegyelmet kapott. Mivel nagyon sok jóban és szeretetben részesültetek, ennek megfelelően szigorú lesz az igazságszolgáltatás is. A Szeplőtelen Anya milyen sokszor szólított fel bűnbánatra és imádságra. Milyen sok kegyelmet nem vettetek figyelembe. Sokan teszik fel közületek a kérdést: ” Miért van Istennek ekkora türelme ,és miért nem foganatosított a mai napig az előre meghirdetett büntetés?”
Mind ehhez tudnotok kell, hogy Isten nagyon türelmes és megvárja amíg a bűnös bánatot mutat így mindenki esélyt kap arra, hogy Isten nagy szeretetét felismerje. Emlékezzetek, mekkora türelemmel viselte el Isten a zúgolódásokat, mikor a népét a sivatagon át az Ígéret Földjére vezette. Volt egy terve, amelyet prófétái segítségével meg akart valósítani. Manapság a világnak gazdagabb az ismerete Istenről, Szeretett Fia, Jézus Krisztus révén az Ő Szent Evangéliumában. Ezért ez a mai nemzedék szigorúbb büntetést érdemel,mert megveti az Isten szeretetének gyümölcseit.
Ma, ti az emberi lelkiismeret sivatagában éltek. Ezért az egész emberiségnek sivatagon kell átmennie. Mivel mindenütt körös-körül eluralkodnak majd az üldözések. De az Atyaisten nem hagyja el gyermekeit. Ezért küldi a Szeplőtelen Szűzanyát, Máriát és az Ő prófétáit, hogy az emberiséget átvezessék ezen a sivatagon és őket az új Szent időszakba elvezessék, amelyben a Szentlélek uralma fog megvalósulni. Ez az egész emberiségre vonatkozó terv áll az Anyaszentegyházra is, melyet különböző irányból sok ellenség vesz körül.
 Ezek az üzenetek mindenkinek szólnak, akik  vezetik az Egyházat, hogy felébresszék a lelkiismereteket, s egyben megmutassák az igazi világosságot, a feltámadt Úr Jézus Krisztust. Nagy az Ő felelősségük a juhaik miatt, de sokan közülük elárulják a Pásztort, a Mestert. Az Örök Atya megengedte, hogy a sötétség ereje az Egyházban terjeszkedjen. Ezáltal a Szeplőtelen Szűz diadala és az igazság győzelme még nagyobb lesz. Boldog az, aki ezt meg tudja érteni. Hallgasd te Ember figyelmesen ezeket a szavakat és írd le, mert szükség van arra, hogy a te tanúságod tökéletes legyen. Az Örök Atya az emberiség megmentésének e tervében téged akar felhasználni. Még majd sok kinyilatkoztatást kapsz, hogy megértsd, mit akar Isten a végső időkben az emberiségnek kinyilatkoztatni. Tudnod kell, hogy az Ő igazságossága egyben szeretet. Mert Isten nem akar eltaszítani titeket. Ő még jobban akar titeket Atyai Szívéhez  vonzani. Az Isten Fia, Szent Sebei és minden szenvedése és a kereszthalála is az Ő nagy szeretetének és nemcsak az igazságossága tette volt. A szeretet mindent meg tud érteni, mert a szeretet türelmes. De egyben megkívánja az odaadást. Mi a Mennyből ugyanezt kérjük tőletek. Csak így lesz Isten valóságos tevékenysége felismerhető, és számotokra érthető. Csak azok, akik keresik a szeretetet, tudják Isten működését megérteni. Azok, akik ezt a szeretetet elvetik, sohasem fogják megérteni azt. Halljad ezeket a szavakat, mert szeretetből intézem hozzátok. Én Isten megbízásából jövök hozzátok! Az Isten szeretete mindegyikteknek megbocsájt, ha látja, hogy komolyan akarjátok magatokat Vele összekapcsolni. Ahogyan az Örök Atya gyermekeit a sivatagban sem hagyta el, és táplálta őket, és amikor jött a sötétség, fényoszloppal vezette őket a sivatagban. Így lesz most is. Nem lesztek egyedül.  Egész idő folyamán kísérni fog titeket a megváltottság jele,amíg el nem jön az a nap, amidőn minden Földlakó látni fogja az égen a jelet. E jel fényében úgy látjátok magatokat, ahogyan az Isten lát Titeket. Sokak számára  ez ijesztő lesz. Mindazok, akik Istenben élnek, megismerik az Ő  Atyai szeretetét és Tőle alázattal bocsánatot , és irgalmat kérnek. Az idő nagyon közel van. A könyvet kinyitották, s az emberiség meghallja majd a következő ” jaj”-t.
Ne vessétek meg e szavakat, hanem figyelmesen hallgassátok meg.Közvetítem nektek a Három Személyű, egy Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldását.”
                         “FELMAGASZTALT ÉS ÁLDOTT LEGYEN
                            A SZENTHÁROMSÁG ÉS A
                         SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA!”