13. Üzenet.
1997. január 25. Szent Pál megtérése.
Az Ember:
” Egy nagy Szent Angyal jelenik meg ragyogó fényben. Kezében tart egy edényt, amelyben tűz van. A Szent Angyal rám néz, és közelről mutatja meg nekem azt az edényt. Ebben a pillanatban az égen megjelenik egy fénykereszt, amelyből minden irányban sugarak törnek elő. Az egész mennybolt fénylik, s a Szent Angyal nekem mondja:
Szent Angyal:
” Hajolj meg ember és nézd meg milyen tüzet készített elő a Mennye Atya, amely nemsokára a Földre fog hullani Ez az Isten igazságosságának a tüze, amely az emberiséget a bűnöktől megtisztítja. Én vagyok azon Angyalok egyike akik az órára és a napra ki vannak jelölve, hogy az Isten Szent akaratát és igazságosságát végrehajtsák. Az idő nagyon közel van és a vadállat már kilépett a tengerből, hogy a jövendölések beteljesedjenek. Nemsokára sötét lesz az ég, és óriási villámlás és mennydörgés lesz. Ez lesz annak a jele, hogy az idők ideje elérkezett. Ez az Úr nagy napja lesz, amelyet a Próféták előre jeleztek. Csak az igazak találnak menedéket szeretetének palástja alatt. Jön az Úr nagy napja, ez egyben jegyese, az Egyház számára is nagy nap lesz, amely a sivatagban lesz az Asszonnyal és gyermekeivel. Jön a döntő harc, mert Babilon a keletről támad és a földi királyok harcolni fognak a Bárány ellen. Nagy káosz keletkezik és fellángol a harc. A földi királyokat azonban leveri a Bárány serege. Babilon elpusztul és Jeruzsálemben az ellenség fog trónra ülni. De ez csak rövid ideig fog tartani. Uralkodni fog és a Jegyes felé istenkáromlásokat fog szórni. Az Asszony a koronával a sivatagba menekül, hogy ott menedéket keressen. De a vadállat saját asszonyát fogja megkoronázni, és trónra emelni, hogy sokakat félrevezessen. Ez a földi asszony azonban nem fog aranykoronát viselni, sem fején dísz diadémot. Ereje a nyelve lesz, amely istenkáromlásokat szór a legfönségesebb felé. Az Úr ebben az időben egy követ dob a Földre. Ez a kő az újjáépítés köve lesz. A földi asszonyt legyőzik azok, akik a kőnek fognak engedelmeskedni. Ez a kő a győztesé. A nagy sereg nyugatról jön és békét fog hozni.
Ez az Úr ítélete, és ezek az Ő szavai:
” Te Ember, halld meg jól az elhangzott szavakat és őrködj, hogy semmi változtatás ne történjék. Jön a fény, s meg fogjátok érteni az időt és az eseményeket.”
Az Ember:
” Lelkem ezután hirtelen lebegni kezd és én zöld hegyet látok. A hegy olyan, mint a tábor, biztos. Egy hegy a Szent Földön. Fehér felhő takarja a hegyet és én hallom a dörgések gördülését, és látom a villámokat. Ebben a pillanatban a fénykereszten át jön az Istenanya.
Ő úgy van felöltözve, mint egy Királynő. Hosszú királyi palástja van, jogart visz a kezében és egy hosszú rózsafűzért. Fején egy aranykorona van és ennek közepén egy ragyogó csillag. A mi Szeretett Asszonyunk egy felhőben áll és csodálatosan szép fény veszi  Őt körül. A Szent Angyal odajön az Istenanyához, és Ő most ránk mosolyog, aztán, megáld minket.
Itt a jel.
Az Istenanya:
” Az Atya a fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves földi gyermekeim, az Anyaszentegyháznak kedves gyermekei és ti mindnyájan a világosság Fiai!
Köszöntelek anyai Szívem mélyéből, amely számotokra nyitva áll és hív magához, hogy megerősítsen az igazságban és örömben. Üdvözöllek kisfiam, Szeplőtelen Szívem prófétája. Ne félj, mert minden, amit a Mi Szent Angyalunktól hallottál, az igazság. És az igazság be fog teljesedni szemetek láttára. Mert az Anyaszentegyház és a világosság Fiainak üldözési ideje megkezdődött. Azért jövök hozzátok, kedves gyermekeim, hogy szíveteket békével és örömmel töltsem el, és semmi szorongás ne legyen bennetek. Isten minden igaz, és az Ő igazságát tisztelők részére már elkészítette a menedékhelyet. Ne féljetek, veletek vagyunk. Isteni Fiam Jegyesét, az Anyaszentegyházat sem hagyja el, de tudnotok kell, hogy a sátán is dolgozik azon, hogy az Egyházat tönkre tegye. Összegyűjti az Egyház és a világosság Fiai ellenes erőket. E célja elérése érdekében felhasználja a modernizmust, és azokat a papokat, akik a Mestert elárulták. Akik viszont az igazság védelmére kelnek, ezáltal egyben Isteni Fiamnak is védelmére kelnek. Az ellenség gyűjtögeti az erőit, mert jól tudják, nincs sok idejük. Ti legyetek erősek a hitben, mert jön az idő, amikor Isteni Fiamhoz való odatartozásotokat be kell bizonyítanotok.
Kedves Fiam!
A királyok, akikről az Angyal  beszélt, azon  államok vezetői, akik az Antikrisztust követik és az Anyaszentegyház ellen harcolnak. Sok ország kormánya jólétről beszél és egységről.
A valóságban azonban behúzni akarnak benneteket, mert az a céljuk, hogy a materializmus útjára csaljanak és hitszakadásba vigyenek.
Kedves Gyermekek! Sok veszélynek vagytok kitéve. A sátán megkísérli,hogy különféle szekták útján az igazságtól eltérítsen. Tudnotok kell, hogy a teljes igazságot egyedül az Anyaszentegyházban találjátok meg, mert vele van Isteni Fiam. Szent Fiam misztikus testét, titokzatos testét ostorozzák, de Ti azt a megsebzett testet ne hagyjátok el, hanem egyre szorosabban kell vele együtt egyesülnötök és imádságotokkal támogatnotok hiszen ez a Fiammal való egység bizonyítéka.
Legyetek bátrak és semmitől ne féljetek.
Fiam, ma nem akarok sokat beszélni, de kívánom, hogy az Angyal szavait gondoljátok jól át és véssétek szívetekbe.
Megáldalak benneteket és megajándékozlak Szívem szeretetével.
Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!”