35. Üzenet.
1997. március 28. Nagypéntek, 15 óra.
Az Ember:
” Ami URUNK a kereszten függ, és azt mondja:” Szomjazom” és fölemeli szemeit.”

A Szent Angyal:

” Ó, Ádám boldog bűne, amely által a megváltás jön! Krisztus keresztje légy áldva. Arcra borulunk Előtted. Urunk, Jézus Krisztus az emberiség Megváltója. Te Vagy a Bárány, Aki a világ bűneit a Te Szent Véreddel lemostad. A Fa, amelyen Te meghaltál , az örök szövetség Oltára lett. Te Vagy a Tökéletes Áldozat. Halálod által megváltottad az emberiséget és a Mennyország kapuját megnyitottad. Nagy Isten fogadd el a Te Fiad áldozatát és áldd meg mindazokat az egész világon, akik ezt az Oltárokon megújítják. Szent Fiad Sebeiben született az Egyház. A Sebek által megtisztult, megváltozott és visszatér a Te kebeledre. Uram fogadd el a mi dicsőítésünket és szeretetünket. Áldott legyen az Óra, amelyben az Ember Fia az Ő életét az emberiségért odaadta. Áldott legyen a nap, amelyen a szenvedés és a szeretet a kereszt fáján összekapcsolódott.”

 Az Úr Jézus:

” Az Anyaszentegyháznak sok apostola nem virraszt ma már velem imádkozva a Golgotán. Sok pap fiam elengedi füle mellett Édesanyám szavait. Az Oltárról szólok hozzátok:” Szomjazom” és “Beteljesedett”. Minden Szent mise áldozat arra hív meg titeket, hogy adjátok ide magatokat Nekem.Készítsétek elő szíveteket és egyesüljetek velem. Rövidesen egy jel lesz látható az égen. Ez azért történik, hogy biztosak legyetek, az Én szavaim IGAZAK. Eljön az óra, amelyben az Egyház és a Világosság Fiai így kiáltanak:” Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?”

A Pap szavai a 35. Üzenethez:
” A harmadik szakaszban van egy fontos mondat:
“Áldott a nap, amelyen a szenvedés és a szeretet a Fán összekapcsolódott.”

A szenvedés és a szeretet győzött a kereszten. Ez a titok magában hordozza a TÁRSMEGVÁLTÁST, amihez Szűz Mária által  MI MEG VAGYUNK HÍVVA.
“Aki az Én tanítványom akar lenni, vegye föl keresztjét és kövessen Engem”/Mt. 16.24/
Szabadjon utalnom arra, hogy a Szentírás beteljesülése már elkezdődött. Például az Istenanya megjelenései. Könnyező képek és szobrok. Az első Húsvétnál égi jel, egy bolygó volt látható. Mindezek előkészítik Krisztus második eljövetelét.”