36. üzenet
1997. április.5.
Az Ember:
” Az égen megjelenik egy nagy fénykereszt, amely felett egy fehér galamb lebeg. Megjelenik két Angyal is, akiknek a  kezében virágcsokor van.”
A Szent Angyal:
“Te Szeplőtelen Szűz, Te legszebb virág, áldott légy és légy dicsőítve.”
Az Ember:
” Egy üstököst látok hosszú csóvával, amelyen egy kard látható. Most a második Angyal szól hozzám,”
A Szent Angyal:
” Nézd ember, ez, az Istentől adott jel, hogy megkezdődött az ELSŐ IDŐ.Tudjátok, hogy ez egy figyelmeztetés mindannyiótok részére. Tudjátok,hogy előttetek áll a MÁSODIK IDŐ, amelyben megtörténik az Egyház titokzatos szenvedése. Az emberiség még alszik. De rövidesen egy megrázkódtatás által fel fog ébredni, amelynek következtében többen meg fognak halni. Az üldözések akkor kezdődnek, amikor a vadállat a prófétáját Péter székébe helyezi. Ez valóban az elhagyatottság órája lesz.”
Az Ember:
“Az üstökös mellett mellett megjelenik az égen egy hétkarú világító, a Menóra. A kereszt fényében megjelenik az Istenanya hófehér ruhában. Jobb kezében egy fából készült bárkát tart, a balban pedig egy  hosszú arany rózsafűzért. Az Új Jeruzsálem jele látható az Ő Szeplőtelen Szívén 12 rózsától körülfonva.”
Az Istenanya?
“Ez az Atya ideje, mert Ő küld engem hozzátok, azért, hogy Én legyek mindannyiótok részére a menedékhely és a bárka. Egy olyan időhöz közeledtek, amelyben az Anyaszentegyház egy szétválást fog megélni. Akkor a pápának menekülni kell Rómából. Tudjátok azonban, hogy a két oszlop, amelyeket az Én fiam Bosco Szent János látott, mindig kísérni fogják gyermekeimet, amikor a nagy hullámok Péter hajójára zúdulnak. Eljön az idő, amelyben a természetben történő jelenségek következtében mindenki tudni fogja, hogy az idők ideje elérkezett. Földrengések lesznek ott, ahol azokat senki sem várja. Víz önti el a Föld nagy felületét, és ezután éhség következik. De ne féljetek, mert az égből nagy segítséget fogtok kapni. Kétezer évvel a teremtés után, az embereket megbüntették a bűneik miatt. Ekkor építtette Isten Noéval a bárkát. Kétezer évvel ezután az Én Szívemet  lándzsával szúrták át a kereszt alatt, ahol álltam, hogy Szent Fiam Drága Vére hullott a földre az emberiség megváltásáért. Ismét kétezer évvel később az Én Szívemet bárkává alakították, hogy megóvjam gyermekeimet a tűztől.”
A Pap szavai a 36. Üzenethez:
“Húsvét körül nagy szenzációt keltett Hale-Bopp üstökös, amelynek hosszú csóváján egy harci kard volt látható, az igazság kardja. Fölismerték a pásztorok, az Egyház és a nép a jelet?
Hangsúlyozni kell, hogy az Istenanya az Ő üdvözletében mindig az Örök Atya áldásával jön, hogy erősítsen minket a nagy próbatételre. Beszél az Egyház nehéz helyzetéről, az egyházszakadásról és a pápa meneküléséről. Emlékeztet Don Bosco, Szent János látomására a két magas oszlopra. Az egyiken az OLTÁRISZENTSÉG , a másikon pedig a SZEPLŐTELEN SZŰZ látható. Ez a két oszlop védi Péter hajóját. A próbatétel és az Egyház nehéz helyzete mellett beszél a nagy természeti katasztrófákról is. Mária, mint TÁRSMEGVÁLTÓ áll a kereszt alatt, Szívének Áldozati Oltárával. Mária, egy különleges fényt ad nekünk. Időszimbólum a 2000 év. Jézus Szívének nyílásán át láthatatlanul jött a Szentlélek Húsvét Vasárnap. A megváltás áldozatának a különleges gyümölcse a Szentlélek.Kétezer évvel Jézus halála után a Szentlélek korszaka jön el.”