37. Üzenet.
Húsvét nyolcada.
1997. április 6. Fehérvasárnap. Az Isteni Irgalmasság napja.
” Az Ember:
“Egy fénykereszt közepén fehérbe öltözve áll a mi Urunk. Sok Angyalt látok az égen. Látok egy nagy Angyalt arany szárnyakkal, aki egy mérleget tart a kezében és mondja:”
 A Szent Angyal:
” Hitetek legyen erős a tetteitekben. Dicséret az Úrnak, mert Ő jóságos. Tudjátok, hogy megy az Asszony a pusztába és az irgalom kapuja bezárul. Ütött az emberiség órája. Csak akit a Szűz Anya palástja véd, az fogja ezeket az időket túlélni. Ha nem követitek az Úr szavát, villámok hullanak a Földre, és tűztenger fogja elborítani azt. Az Isten igazságosságának a tüze meg fogja emészteni a bűnt és az  igazságtalanságot. A Föld színe pedig meg fog újulni. Akinek a szívében csak egyetlen bűn is van, bánja meg azt. Meg fog nyílni az ég és egy nagy kard esik majd le a Földre. Az Asszony, gyermekeit a sivatagból kivezeti egy nagy zöld mezőre. A Vőlegény érkezése előtt álltok. Menj és add hírül ezt a Föld minden lakójának. Az irgalmasság sugarai rövidesen tűzzé változnak, amely a Földre hull.”
 A Pap szavai a 37. Üzenethez:
” Jelentős az Angyal kezében a mérleg.Ez utal az igazságosságra és a jónak és a gonosznak a szétválasztására. Az a feladatunk, hogy megnyíljunk az irgalmasság felé, mert az rövidesen véget ér. Közeledik a kérlelhetetlen ítélet. Bűnbánatra és töredelemre hív. A sivatag Szűz Mária és Szent József védőpalástját jelenti. A MI MANNÁNK az OLTÁRISZENTSÉG. Kis társaságok védettséget élveznek az Anyaszentegyház kegyelmében. Mint az Egyház kezdeti idejében, most is lesznek a kegyelemnek kis oázisai.
Az üzenet hírül adja a nagy bűnös város pusztulását és az Egyház Jegyesének, Krisztusnak a diadalát. Örülünk az Új Égnek és az Új Földnek, valamint Krisztus eljövetelének, amelyek az Új Pünkösd kegyelméből fognak bekövetkezni.”