(San Martino 97.5.4)
Dicsőítsük együtt az Atyát!
Gyermekeim, fogadjátok örömmel az Atya akaratát!
Tudom, nehezetekre esik az Ő tanúinak lenni a világban.
De emlékezzetek rá, hogy a Kereszt irgalmat is jelent,
továbbá megbocsátást és ígéretet.
A Kereszt, mint a Kegyelem folyója,
megmosta a világot.
Én arra hívtalak benneteket,
hogy a Kereszt alatt velem együtt tanúságot tegyetek,
és így segítsetek nekem reményt és szeretetet vinni a
világnak, amely veszni indult.
Úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok,
útban az életszentség felé.
Mindent köszönök, megáldalak titeket, és magamhoz
ölellek!