43. Üzenet.
1997. május 8. Krisztus mennybemenetele.
Az Ember:
” Angyal jelenik meg az égen. Egyik kezében kard van, a másikban pedig fehér zászlót tart.”
A Szent Angyal:
” Az jön, Aki a halálból feltámadt, Aki fölment a Mennybe, Aki az Atya jobbján ül. Ő, Aki rövidesen ismét el fog jönni. Az eljövetel közel van. A Béke Királyságának az igazságban történő fölépítése azonban már megkezdődött.”
Az Ember:
” A Szent Angyal eltűnik. A fényben ott áll a mi Urunk.”
A mi Urunk:
” Az nem ebben az időben  fog megtörténni , amikor minden megszűnik. Én eljövök a Földre, hogy a Béke Királysága uralkodjék az egész Földön és az Én  Evangéliumom mindenütt ismert lesz az egész Földön. Az igazi béke ideje fog elkezdődni, amelyet csak Én tudok nektek adni. Ez az idő, még nem a vég. Az Én Édesanyám a csillag,  Aki vezet titeket. Az Ő Szeplőtelen Szívében lakozik a Szentlélek. Az Ő  Szíve által közeledik majd az ÚJ PÜNKÖSD az emberekhez. Én rövidesen eljövök az Én Igazságosságommal és leszáll a Földre az Én Királyságom. Úgy, hogy az emberiség saját magát az igazságban és a békében ismét föl tudja építeni, és a 10 Parancsolat szerint tud élni.”