44. Üzenet.
Betlehemben az Abellin Mirjam kápolnában.
1997. május 13. A fatimai első jelenés napja 1917.
Az EMBER:
” Az Istenanya megjelenik széttárt karral , egy kék gömbön állva. Hét oszlop előtt hét Szent Angyal áll, mindegyikük  egy csészét tart a kezében. A hét oszlop mellett újabb hét Angyal jelenik meg, harsonával a kezükben.”
 A Szent Angyalok:
” Áldott Légy Istenszülő Mária, Te Szeplőtelen! Te Vagy a Csillag, Aki az egész teremtett világot beragyogod, és elvezeted a Te Szent Fiadhoz. A Te Könnyeid jelentik a Te szeretetedet, amely felszáll az Isten trónusához, az egész emberiségért.”
 Az Istenanya:
” Én elhozom az Én Isteni Fiam Szívének, és az Én Szeplőtelen Szívemnek a szeretetét, de az Én gyermekeim nem akarják elfogadni ezt a kegyelmet, ezért egyre mélyebbre süllyednek a  sötétségben. Amikor azt látom, hogy az Én figyelmeztetéseimet figyelmen kívül hagyjátok, sírnom kell. Sok pap fiam nem hisz a jeleknek, amelyeket Mi a síró szobrok és a könnyező képek által adunk.
Kedves gyermekeim, értsétek meg, hogy az idő valóban rendkívül komoly!
Sok lélek zuhan naponta a pokolba azért, mert az Isten kegyelmét elutasították. Sokan önként a sátán szolgálatába állnak. Nem látjátok, hogy az ördög micsoda termést takarít be? Nem érzitek,hogy az életetek Isten nélkül az egész világot szerencsétlenségbe sodorja? Az egész emberiségnek vissza kell térnie az Istennel való megbékélés útjára , és a 10 Parancsolat szerint kell élnie. Hányszor kell még figyelmeztetnem a világot, amikor a meg nem születettek életét semmibe veszik, amikor annyi gyilkosságot hajtanak végre az ártatlanokon! Az emberiség mindig távolabb kerül az Istentől. A sátán mindig jobban becsap benneteket. Térjetek vissza  az Istenhez. Szakadjatok el a bűntől, amely fogva tart titeket. Isteni Fiam,az Ő Angyalaival be fog avatkozni, hogy megvédje az igazakat. Ne féljetek hiteteket  és az Anyaszentegyház hagyományait megvallani. Éppen így meg kell védenetek Fiam Jegyesét, az Egyházat is.
Kedves gyermekeim, közeledik a háború, amely nagyon sok áldozatot követel. Az az idő jön, amikor nagyon nagy nyugtalanság lesz a Földön. A konfliktusok kiterjednek és gyűlöletté fokozódnak. Szomorúan látom, hogy a testvéri szeretetet  egymás iránt elvesztettétek. A háború keletről jön és az egész világot elborítja. Az egész emberiség a káoszba zuhan. Ekkor fog Isten beavatkozni, és ekkor fog az igazságosság beköszönteni. Szárítsátok fel könnyeimet imáitokkal. Sokat imádkozzatok! Imádkozzátok a rózsafűzért, amely  a világ megmentője és nem enged a gonosznak.”