1997. május 16-17. közötti éjjel


 
Az éjszaka kellős közepén a szépséges „Úrnő” ragyogó fényére ébredek. Körülötte látom
az egész Égi Ligetet és távolabb egy négyszögletes templomot pillantok meg, abban áll a Szűzanya. Egy rózsákkal díszített út vezet Hozzá.
Szűz Mária
„Dicsértessék az Úr Jézus!”
D. „Magasztalja minden teremtmény örökkön örök­ké!”
Szűz Mária Leányom, amit itt látsz, azt kell megvalósí­tanom azért, hogy az imádság megóvja ezt a helyet, ame­lyet megérintettem. Emlékszel, az első Jelenéseidben mi­lyen utakat járattam be veled, hogy a Fiam dicső kereszt­jét felemeltesd?”
D. „Igen, Mennyei Anyám!”
Szűz Mária „Most arra kérlek, hogy alakíts ki itt egy ilyen kis kertet! Építtess egy templomot és egy utat, azt pedig szegélyezze háromféle rózsából álló sövény! A Montichiariban kapott üzenet három színét kell fel­használnod: a sárgát, a vöröset és a fehéret:
– a vörös benneteket jelképez: a szenvedéseteket
– a fehér: az imát és a gyermekek és a családok fel­ajánlását az Én Szívemnek, az Örök Kenet Forrásá­nak;
– a sárga: a bűnbánatot, amelyet tőletek kérek.
Hármasával ültessétek a töveket!
Az első Jelenésem évfordulóján210 arra kérlek, hogy ezen az úton állítsátok fel a Keresztút állomásait, és véssé­tek beléjük a teljes Rózsafüzér szövegét. Ennek az útnak „Via Dolorosa Mariana”211 lesz a neve, és térden kell végig­mennetek rajta addig a templomig, ahol felállítjátok majd a Képmásomat, és egy terméskő oltárt.
Ezen a helyen haladt el szent lábam, és ígérem, hogy ennek a különös kegyelemnek a hatására:
–   a legmegátalkodottabb bűnösök is megtérnek
–   számtalan felszentelt visszatalál az ösvényre
–   a betegek számára a kegyelem forrása lesz ez az út, amelyet súlyos esetben a rokonaiknak kell végig­ járniuk helyettük.
– sokuknak személyesen is megjelenek, és megvi­gasztalom fájó szívüket.
E feladattal megáldalak, és azt kívánom, készülj, mert hamarosan a Kinyilatkoztatás 5. évfordulóját ünnepelhe­ted Isteni Jegyeseddel.212
    Dicsértessék a Drága Fiú, Jézus Szentséges Szíve!”
210 Ebben az olajfaligetben az első jelenésre 1993. május 17-én került sor
211 „Mária keresztútja” (latin – a ford. megjegyzése)
212 1992. május 20: Jézus először szólítja meg belső párbeszédben Debórát

1997. május 23. – Celeste Verdura

Az „Úrnő” fényesen ragyog arany­színű ruhájában, Angyalok seregei kísérik, és boldogan figyelik, hogyan fogadjuk Mennyei Anyánkat.
… “Betelt az idő! Ezután az Atya Házába, megyek, és a ti üdvösségetekért fogok könyörögni. Szívemre szorítalak benneteket, közvetítő Anyai szívemre és megáldalak ben­neteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hamaro­san találkozunk! A viszontlátásra! Nagyon fontos, hogy az emberek sürgősen megbánják bűneiket!”