46. Üzenet.
1997. május 25. A Szentháromság ünnepe.
Egy Szent Angyal:
” Légy üdvözölve Mária, Te a Szentlélek Jegyese. A Te Szívedben van az Isten titkainak összes kincse . Te Vagy a szeretet Jegyese és virága. Mi  dicsőítjük a Te Szeplőtelen Fogantatásodat. Lábaidhoz borulunk, és háladalt énekelünk az Örök Atyának, a mi Királynőnkért. Te hordod magadban Isten szeretetének titkát. Te Vagy minden titkoknak a megbízottja, amelyeket Isten kinyilatkoztatott. Ütött a Te győzelmed órája. A Te Szeplőtelen Szíved által fogod összezúzni az őskígyó fejét. A Te szolgáidnak serege készen áll a küzdelemre és a mindenek Urának és Teremtőjének a dicsőítésére. Amen.”
 Az Istenanya:
” Az emberiség egy új évezredbe lép. A Világosság Fiai közül sokan tanúi lesznek egy nagy újjáépítésnek. A ti életetek tanúsága legyen tökéletes kapcsolatban ISTENNEL. Ezért jövök Én le a Földre olyan gyakran,hogy emlékeztesselek titeket az Én Fiamnak a szavaira. Nagyon fontos a tanúságtétel, mert ezekben a napokban egyre mélyebbre süllyed az emberiség a sötétbe. A sátán dühösen ront az Egyháznak. Megtámadja a Világosság gyermekeit és mindent meg akar semmisíteni. Ellenetek fordítja gyengeségeiteket. A Mi gyermekeink között ezért van annyi széthúzás és szakadás. Én megismétlem.” Ne legyetek önzők!” Ne csak saját magatokra gondoljatok, hanem törekedjetek az egyetértésre és az egységre! Nézzétek, hogyan szenved az Egyház a sok szakadásban, fiai hogyan szét vannak szóródva a világban. A Szentlélek a béke forrása. Ha kitartotok az imádságban, akkor Ő az Én Szeplőtelen Szívem által egységet és örömet fog ajándékozni nektek. A kölcsönös szeretet egyesít, az egyet nem értés pedig szétszór. Ezt használja ki a sátán veletek szemben.Megkísért titeket az önzésetek által és megzavarja a ti szíveteket. Legyetek kitartóak és adjátok át magatokat a kegyelemnek. Ne sértődjetek meg minden kicsinységben, hanem törekedjetek megérteni egymást. Ugye imádkozzátok a ” Miatyánkban”, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek? Az Én Isteni Fiam ebben az imában a ti életprogramotokat foglalta össze. Ti úgy tudtok életszentséget elérni, ha küzdötök a gyengeségeitek ellen, így a nagyképűség és a beképzeltség ellen. Az önzés kőkeménnyé teszi a szívet úgy, hogy az Isten számára már nem áll nyitva. Szakítsátok el a sátáni köteléket, és kövessétek Fiam példáját a szelídségben és az alázatosságban! Ne kritizáljatok, és ne ítéletek el senkit! Az ítéletet hagyjátok az Istenre. Imádkozzatok gyakran a Szentlélekhez! Kérjétek az Ő segítségét, és majd meglátjátok, hogy szíveteket hogyan árasztja el a szeretet. A Szentlélekben megtaláljátok azt az utat, amelyet követnetek kell.”