49. Üzenet.
1997. június 7.
Az Ember:
” A kereszt fényében megjelenik az Istenanya hófehér ruhában.”
Egy Szent Angyal:
” Üdvözlégy Mária, Te Szeplőtelen, Te Csodálatos Virág.Te Vagy a Híd az Ég és Föld között.”
 Az Istenanya:
”  Én az Örök Az Örök Atya megbízásából jövök hozzátok, mint JEL, AMELY AZ ÚJ KORSZAKOT HÍRÜL ADJA, amelyben minden, a LÉLEKBEN meg fog újulni. Én a ti Égi Édesanyátok vagyok, felhívom mindannyiótok figyelmét, hogy egyesüljetek Szent Fiammal, és az Ő Titokzatos Testével, az Egyházzal. Az idők végén jön a nagy hazudozó, hogy minden jót és szentet megsemmisítsen.Én megmondtam nektek LA SALETTE-ben, hogy a püspökök sem lesznek egységesek. Ez megvalósul most szemetek láttára. Többen a pap fiaim közül ellenkeznek a Szentatya szavával és elvetik az ő utasításait. Azok a papok, akik nyíltan a pápa tanítása ellen fordulnak, elveszítik a titokzatos belső kapcsolatot az Én Szent Fiammal. Még ennél is nagyobb szakadás lesz az Egyházban. Sok püspök elveti a még  hiányzó dogmákat(hittételeket), az Én RÉSZVÉTELEMET A MEGVÁLTÁS MŰVÉBEN. AZ ÖRÖK ATYA AKARJA, HOGY EZT A DOGMÁT KIHIRDESSÉK, MERT ÉN VALÓBAN TÁRSMEGVÁLTÓ ÉS MINDEN KEGYELEM KÖZVETÍTŐJE VAGYOK. ÉN MINDENÜTT JELEN VAGYOK, AHOL AZ ÉN ISTENI FIAM VAN.
Az idő betelt és Én már tovább nem tudom Szent Fiam kezét visszatartani. Ez a kéz a szeretet keze, de egyben az igazságosságé is. A figyelmeztetés és a büntetés napjaiban, amelyeket az Örök Atya a Földre küld, sok gyermekem megkapja a  megtérés és az Istennel való egyesülés kegyelmét. Minden próbát úgy vegyetek, mint Isten szeretetének a jelét.Nektek van egy csodálatos Táplálékotok , Fiam Szent Teste és Vére, amelyet ha magatokhoz vesztek megerősít titeket. Ez az a Táplálék, amely örök életet adományoz. Természetesen a sátán el akarja fordítani figyelmeteket ettől a nagy Titoktól. Ő minden lehetőséget felhasznál, hogy becsapja az emberiséget. Az Örök Atya ezt azért engedi meg, hogy megvizsgálja hiteteket és igaz voltotokat. Én Vagyok a ti Közvetítőtök és várok a ti imáitokra, böjtjeitekre a ti jóvátételeitekre és odaadásaitokra. Én tudom, hogy ti gyengék vagytok, de Én a ti szíveteket nézem. Isten ereje van mindazzal, aki a világosságon marad.
Gyermekeim, jöjjetek mindnyájan Énhozzám, az Én Szívem az a Bárka, amely titeket minden viharon át biztonságosan eljuttat Szent Fiamhoz. Aki viszont elveti a keresztet , az lemond arról a kiváltságról, hogy Isten leánya vagy fia legyen. Én Szent Fiam keresztjénél állok és oda várlak titeket is.”