51. Üzenet.
1997. június 29. Szent Péter és Pál ünnepe.
Az Ember:
” A kápolnában megjelenik az Istenanya. Mellette áll sok Angyal. Egy megszólal.”
A Szent Angyal:
” Ember, Isten kiválasztott téged, hogy tanúságot tégy az igazságról. Most van a munka ideje az EGYSÉGÉRT. Az ellenség ellentéteket  gerjeszt. Szét akar szakítani titeket. A gonosz az Anyaszentegyházat is meg akarja osztani. Ezért küldi az Örök Atya az EGYSÉG ANYJÁT. A Szeplőtelen Szűz Mária jön, hogy erősítse az EGYSÉGET.”
Az Istenanya:
” Az Örök Atya szeret titeket. Legyetek tudatában annak, hogy a ti célotok nem a Földön van. Hanem a ti célotok az örök élet, az Isten  színről-színre való látása. A Földön kell a ti megszentelődéseteket kidolgoznotok. Ne kössétek magatokat az anyagi dolgokhoz! Osszatok meg mindent egymással! Ez a szeretet parancsa. Az élet a Földön egy állandó harc.Ha valami rosszat láttok, figyelmeztessétek egymást. Csak Az Én Isteni Fiam tudja a Föld arculatát diadalmasan megújítani. Ezért jövök Én hozzátok, mint az  EGYSÉG ANYJA. EGYSÉG és EGYETÉRTÉS uralkodjon közöttetek. Imádkozzatok az EGYHÁZ EGYSÉGÉÉRT, mert akkor rövidesen jön a nap,amikor egy PÁSZTOR  lesz és egy NYÁJ. Az a nap az igazság győzelmének a napja.”