54. Üzenet.
1997 július  A fatimai jelenés napja.
Az Ember:
” Megjelenik a Szent Szűz, lába alatt egy kék gömb, amelyet sok fehér rózsa vesz körül.
  A Szent Szűz mellén három rózsa látható. A feje körül pedig 12 csillag.. Kezében egy hosszú rózsafűzért tart. Széttárja a kezét, amelyből sugarak hullanak a Földre.”
Az Istenanya:
” A Golgota idejét éli most az Egyház és a világosság minden gyermeke. Egyesüljetek a Ti Uratokkal és Mesteretekkel, Akinek Titokzatos Teste ti vagytok az Egyházban. Az Én Isteni Fiam által már nem vagytok a bűn szolgái, hanem egymás testvérei a hitben. A jó és gonosz harca a ti lelketekért és a ti jövőtökért folyik. Az Egyház győzelme tőletek is függ, mert ti is egy része vagytok annak. Imádkozzatok és védelmezzétek az igazságot. Az Egyháznak áldozatot hozó személyekre van szüksége, és olyanokra, akik kiállnak az igazság mellett. A szenvedés és az elhagyatottság órája közeledik, de ez nem tart soká, viszont próbára tesz titeket. A világ elveti az igazságot, ezért meg kell tisztulnia. Nagy büntetés lebeg a világ felett. Ez az emberek kijózanodására és megtisztulására szolgál. Ne zúgolódjatok Isten ellen, még akkor sem, ha nem értetek meg mindent. Isten a büntetéssel is a ti javatokat akarja. Vegyétek ezt már végre észre!”
Szent Mihály Arkangyal:
” A Szentlélek kegyelme kiárad az egész Földre és annak az arculata meg fog újulni. Az Emberfia kinyilvánítja az Ő hatalmát. Mindenki meg fogja ismerni az Urat és Mestert. Az Ő uralma az egész Földre ki fog terjedni. Akkor már csak EGY NYÁJ lesz és EGY PÁSZTOR.”