59. Üzenet.
1997. augusztus 13. Szűz Mária , a bűnösök menedéke.
Az Ember:
” Magasan az égen sugárzik egy fénykereszt. A fénykereszt közepén áll az Istenanya. Őfölötte megjelenik a Galamb. Mellén látható az Ő Szeplőtelen Szíve. Egy Angyal énekel.”
 A Szent Angyal:
” Légy üdvözölve Te Úrnő és Királynő, és Te sugárzó gyöngyszem az ég boltozatján. Te Vagy a győztes az Egyház minden ellensége fölött.”
 Az Istenanya:
” Ma este szomorú vagyok, mert Szent Fiammal méltatlanul bánnak. Ki fogják még azok is nevetni, akik az Ő vérontás nélküli áldozatán részt vesznek. Az Egyház a hit és az egység krízisét éli meg. A sátán mindig aktívabb lesz, mert a gyermekeink nem védekeznek eléggé vele szemben. Hiányzik az ima, különösen a rózsafűzér. Itt van az idő, amikor nagyon szükséges az imának a hatása. Az imádság által tudjátok csökkenteni a sátán hatékonyságát.Most van itt a harc ideje. Ez a kezdete a szorongatásnak. Az emberiségnek az Egyházzal  együtt föl kell mennie a Golgotára. Isten Szent terve a ti megszentelődésetek és az egész emberiség megtisztítása. Az ördög, bele fogja hajtani az emberiséget abba, hogy csak saját magukat keressék. Az emberek elvetik a hitet, sőt a találmányaik által az az Isten fölé helyezik magukat. Rövidesen leszáll a Földre az igazságosság tüze. Az Én Szívem menedékhely és Cönákulum. Benne gyűlnek össze Fiam tanítványai, hogy ott megvárják az igazság győzelmét. Isten el fogja küldeni az Új Jeruzsálemet a megújított Földre. A hazugság fejedelme viszont mindent elkövet, hogy a megzavarodott emberiséget megtévessze. Mint még soha ezideig , úgy kell most megvédenetek Isteni Fiamat és az igazságot.
Vigasztaljatok meg Engem imáitokkal és szeretetből fakadó cselekedeteitekkel.”