61. Üzenet.
1997. augusztus 26.
Az Ember:
” Az Istenanyát trónon látom, amelyet fény vesz körül. Egy Angyal, aki pajzsot visel, térdel a trón előtt. Meghajol és mondja:”
 A Szent Angyal:
” Boldogságod Szűz Mária, Te a lengyel korona Királynője,légy tőlünk dicsőítve. Egy nép, amely Téged anyjául választott soha nem fog elveszni. A Te gyermekeid odalépnek a trónodhoz, és Te megáldod őket. Mi dicsőítünk Téged Mária, és köszönetet mondunk a Mindenható Istennek a Te Anyaságodért és közbenjárásodért.”
Az Istenanya:
” Ne nézzetek nyugatra,mert ott sokat elpusztított a sátán. Ha hagyjátok magatokat nyugattól befolyásolni, akkor rövidesen meglátjátok az anyagiasság pusztítását a szívetekben. A kereszt ostobaság mindazoknak, akik nem hisznek. Mindazoknak pedig, akik hisznek, ez a győzelem jele. Óvakodjatok az Egyház ellenségeitől, akik azt kigúnyolják. A sátán a szabadság köpenye alatt sok szívbe belopakodott. A szabadság csak akkor érkezik meg hozzátok, ha ti az igazság mellett döntötök. Tényleg azt hiszitek, hogy a jóléti országok szabadok? NEM. A hamis szabadság sok lelket kiürített. Sokan figyelmen kívül hagyják a törvényeket. Nézzétek, ami a templomokban történik! Csak kevesen jönnek, hogy az Istennek megadják a tiszteletet és imádkozzanak. Kevés jó papi hivatás van. Az Isten igazságossága jön a világra, mivel már elérkezett az ideje. Felszólítom az Én pap fiaimat, hogy maradjanak hűek az ő  hivatásukhoz és a hagyományokhoz. Maradjanak hűek az Egyházhoz, az Ő tanításához, mert Őbenne él  Krisztus, Aki Megváltótok.”