62. Üzenet.
1997. augusztus 29. Keresztelő Szent János  lefejezésének napja.
Az Ember:
“Az Oltár fölött megjelenik az Istenanya. Mellette áll egy nagy fehérbe öltözött Angyal, aki pajzsot visel, amelyen  három liliom látható. Az Angyal ezt mondja:”
 A Szent Angyal:
” Légy üdvözölve Szűz Mária. Az Örök Atya nagy kincset helyezett a Te Szívedbe, hogy mindenki megismerje a Te Testednek Gyümölcsét, Jézust.”
Az Istenanya:
” Üdvözlöm Franciaországot. Szeretném ennek a népnek a gyermekeit bátorítani. Minden népnek van bizonyos szerepe a megváltás történetében, hogy Isten földi birodalmát megjelenítse. Némelyik ország lerombolta az Egyházhoz kötő hidat, és elszakadt  az igazság forrásától.  Egyes népeket az Isten nagy feladatok elvégzésére választott ki. Franciaországnak is egy ilyen küldetése van. Gondoljátok meg, hogy Franciaország az Egyház legidősebb lánya. A sátán megpróbálja, hogy ezt a népet a hittől eltérítse. Nézzétek Franciaország mennyi kegyelmet kapott az Én megjelenéseim által. Rövidesen átmegy Franciaország egy tisztuláson. Köszönet azok hitének, akik a végsőkig kitartanak, ezt megáldja az Isten. Franciaország a békének egy országa lesz. Az Egyház egy krízist él át. Szüksége van harcosokra, akik az igazságért küzdenek és odaadják az életüket az Én Isteni Fiamért. Hívjátok Jézus Szent Nevét a ti népetek segítségére. Csak így óvhatjátok meg azt a katasztrófától és a szerencsétlenségtől. Oly sok jót kaptatok és mégis oly gyakran legyőzött a gonosz. Bátran védelmezzétek atyáitok hitét. Ne engedjétek,hogy a gonosz megsemmisítse a békét. Nem alaptalanul választották a szabadkőművesek a ti országotokat, hogy onnan az ő páholyukat az egész világon elterjesszék. Fogadjátok meg a Mi zarándok-pápánknak a szavát és valósítsátok meg azt.”