67. Üzenet.
 1997. szeptember 24. Fogolykiváltó Boldogasszony napja.
Az istenanya:
” Teljes szívetekből dicsőítsétek az Istent. Tegyetek mindent kölcsönös szeretetből.Ne sértődjetek meg azonnal. Viseljétek el a megbántást csendben és alázatosan.  A szeretetnek ez az útja önmegtagadást és bátorságot, valamint alázatosságot kíván. Ezen az úton lesztek az Istennek  és a felebaráti szeretetnek a szolgálói. Ti nem vagytok szolgák, hanem SZOLGÁLÓK. Az Én Isteni Fiam is azért jött, hogy SZOLGÁLJON. Kövessétek Őt mindenben, és Ő megerősít  titeket a hitben, a reményben és a szeretetben. A megszentelődés útján a keresztben rejtőzik a ti győzelmetek.”