72. Üzenet.
1997. október 28. Szent Júdás Tádé apostol ünnepe.
Az Ember:
” Az Istenanya megjelenik, kilépve egy fénykeresztből. Az égen nagy, széles szivárványt látok, ezen áll Szent Mihály Arkangyal, magasra emelt kardjával.”
Szent Mihály:
” Jön a győzelem a Te Szeplőtelen Szívednek nagy napja! De mielőtt ez elékezik, Te kivezeted az Egyház minden hű gyermekét a sivatagba, hogy ott védelmedbe vegyed őket. Rövidesen felcsendül az égből, hogy megkezdődött Istenünk megváltása, hatalma és dicsősége. Az Új Pünkösdben fog ez megnyilvánulni, amely a CÖNÁKULUMBÓL jön.”
Az Istenanya:
” Én azért jövök, hogy segítsek nektek hogy védőpalástom alá gyűjtselek titeket. Én elvezetlek titeket Szent Fiamhoz, és azt kívánom, hogy részesei legyetek Szeplőtelen Szívem győzelmének, amely egyúttal az Egyház diadala is lesz. Ne szégyelljétek megvallani az Igazságot, amely az Én Isteni Szent Fiam. Meghívásom minden gyermekemhez és pap fiamhoz intézem, azért, hogy nézzenek az Igazságra, védjék meg azt és tegyenek tanúságot hivatásukról. Ők a felelősek a nyájért, Szent Fiam Egyházában.Imádkozzatok értük, mert a gonosz lélektől ők vannak leginkább veszélyben. Az Egyházba behatolt a modernizmus. Pap fiaim védelmezzék az Egyház hagyományait, amelyek az apostolok hitén és a Szentlélek működésén nyugszanak. Meghívom a családokat, hogy tanúsítsanak hűséget és szeretetet. A családok legyenek a hit védőbástyái! A sátán besurrant a családokba és próbálja elérni, hogy már ne imádkozzanak. Ő megpróbál titeket hűtlenségre és házasságtörésre rávenni. Szeplőtelen Szívem hívja a fiatalokat, akiket megpróbál a sátán magának megnyerni, és az Egyháztól elszakítani. Emlékezzetek Szent Fiam örökérvényű szavaira, amelyek az Egyházra vonatkoznak:” A pokol kapui nem fogják legyőzni.”