76. Üzenet:
1997. november 13. Kosztka Szent Szaniszló.
Szent Mihály Arkangyal:
“”A sötét óra közeledik, amelyben a nagy csaló megmutatja igazi arcát. Az emberiség a Golgotára hág. Ott lesz az Egyház, a Titokzatos Test a keresztre fölfeszítve. Ti most a nagy szorongatás idejébe léptek. Készüljetek föl erre! A vadállat bukott angyalai döntő támadásra készülnek. Az idő rendkívül komoly!”
Az Angyalok Kara énekli:
“” Te Szeplőtelen Szűz, Te Vagy a mi Úrnőnk. Te vezeted gyermekeidet Szent Fiadhoz. Te sietsz segítségünkre és teríted föléjük égi palástodat.”
A Szent Szűz:
” Ti most abba a korba léptek, amikor a sátán támadásai egyre erősödnek. Ő a gyűlölet magvait szórja mindenhová. A jónak LÁTSZÓ dolgokat használja föl a sátán, hogy csapdába csaljon és eltérítsen titeket a megváltás céljától. Ne várjatok jelekre és eseményekre! ÉN azt mondom nektek: A JELEK ITT VANNAK. Mennyire nem vagytok okosak, amikor az előttetek lévő jeleket nem ismeritek föl! Szent Fiam szavai most még időszerűek. “Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”. A gonosz egyre jobban terjeszkedik és szeretne minél több lelket a pusztulásba vinni. Nem elég az nektek, hogy az emberiség az ISTENT elutasítja? Ezért a nagy tragédiának az ideje elérkezett. Mégis a nagy háború felé veszitek az irányt. A sátán az országok sorsáért felelős személyeket próbálja egymás ellen heccelni. Nem halljátok, hogyan sírnak a tömegesen meggyilkolt ártatlan gyermekek? Legyetek okosak! Egyesüljetek Szent Fiammal az Ő titokzatos szenvedésében. Hozzatok áldozatot az igazság győzelméért! Nektek nincs mit félnetek! Mindazokkal velük van az Isten, akik Őt szeretik. Az egész világ  rövidesen nagyon szorongatott helyzetbe kerül az Antikrisztus miatt. Sok országot egy gazdasági világkrízis rövidesen kaotikus állapotba sodorja. Imádkozzatok a Szentlélekhez! A mi szeretett fiunknak, pater Pionak a boldoggá avatása egy nagy jel lesz az emberiség részére. Röviddel azután az ellenség az Egyház ellen egy nagy támadást kezd.”