77. Üzenet.
1997. november 23. Krisztuskirály ünnepe.
A mi Urunk:
“Én Vagyok az emberiség Királya, országomat meg akarom erősíteni köztetek, ti általatok. Ti vagytok az Én örökségem. Rövidesen sok szorongatás által próbára lesz téve az emberiség, mert elérkezik a Kálvária hegyére. Rövidesen megmutatkozik az Antikrisztus, mint az emberiség megmentője. Hazudni fog, és megpróbál, akit csak lehet, félrevezetni. Jegyesem az Egyház nehéz órákat fog megélni. Tagjai elszakadnak egymástól. Nem lesz benne egység. Egy nagy zűrzavar fog bekövetkezni. Sokan nem fogják tudni, hogy hol van az igazság. Édesanyám szavai, amelyeket La Salette-ben mondott, meg fognak valósulni. Püspök, püspök ellen lesz.
 A kereszt útja a győzelem útja. Ezen az úton fog haladni az Egyház, az ő gyermekeivel együtt. Úgy látszik majd, hogy minden elveszett. Ám, akkor üt a keresztnek és a feltámadásnak az órája.
                                  JÖN A GYŐZELEM NAGY NAPJA!
Tartsatok ki a jóban, higgyétek, hogy ÉN  rövidesen ismét eljövök, és velem együtt föltámad az igazság.”

Utószó
Isten embereken keresztül akar nekünk segíteni. Hála Neki a sok magánkinyilatkoztatásért, amelyek által egyre világosabbak lettek előttünk az Ő tervei.
II-III. Kötet hátlapján.

                                    Kereszt-Himnusz    1995. Nagypéntek
                               Dicsőség Néked, Te örökkévalóság Királya!
                                  A teremtmény ismerje meg győzelmedet,
                                        mert csak Te Vagy örökké Szent.
                                       Téged magasztal a Föld é s az Ég.
                                    Előtted hajol meg minden teremtmény,
                                           lehelleted mindent újjá alkot,
                                        hogy dicsőséged és Fenséged
                                              Országodban elterjedjen.
                                       Nagy Isten, fogadd el a hálaadást
                                                    teremtményeidtől.
                                   Te új törvények szerint rendezel mindent,
                                          mert az egész teremtés Ura Vagy
                                                     és a szeretet Istene.
                                         LELKED ott lebeg a teremtés felett
                                               és betöltöd azt áldásoddal.
                                 Szövetséged, ó örökkévalóság Királya, örök.
                                                 Útjaid jogosak és igazak.
                                   Te alkottad meg szövetséged szivárványát,
                            hogy minden, amit alkottál, megújuljon Szent Neved
                                              és a SZENT KERESZT által.
                                Legyenek áldottak a keresztnek karjai és fája,
                                         ami által végbe ment a Megváltás.
                          Föld és Ég magasztal Téged, ó kimondhatatlan Titok.
                             Örökkévalóság Istene, Neked mondunk dicséretet,
              mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicséret örökkön- örökké. Amen.