80. Üzenet.
1997. december 8. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.
Az Ember:
” Imádságunk kezdetén megjelenik mellettem egy nagy Szent Angyal egy nyitott könyvvel. Ahogy az égen megjelenik a fény, rám tekint az Angyal, megáld, és mondja:”
A Szent Angyal_
”  Olvasd ezeket a szavakat, és írd le! Elérkezett az idő, amikor a gyermekek és az Asszony a sas szárnyai alatt fognak táplálékot kapni. Aki ezeket a szavakat megérti, az felfogja majd az időt, amelyben az emberiség jelenleg van.”
Az Ember:
“A Szent Angyal közeledik, és átadja nekem a könyvet, hogy olvassam:
“A Napba öltözött Asszony eléje megy a vadállatnak. Az Ő gyermekei a sas szárnyai alatt találnak védelmet, aki kegyelemmel fogja őket táplálni. Az Emberfiának és az Ő örökségének az órája elérkezett. Mindenki rövidesen meglátja az Ő jelét, és az Ő trónja a népek között áll majd. Jön a Pásztor, Aki a népeket vesszővel kormányozza. A Föld termést hoz, amellyel a Három Királyok birodalmának népei táplálkoznak. A jelnek a fénye világosabb lesz, mint a Nap. Jön a nagy Pásztor egy kardal, amelyre ez van írva:Béke és igazságosság. Az Asszonyt a hegyre viszik, és átadják a Királynak. Amen”
Az olvasás után megjelenik az égen egy fénykereszt, és az Istenanyát Angyalok veszik körül. Minden fényben úszik. Kérem a jelet, és az megjön. Az Angyalok egy Himnuszt énekelnek:”
A Szent Angyalok:
“Ó, Te fényes Csillag, Aki a fény forrásához vezetsz, Szeplőtelen Mária, kegyelemmel teljes, milyen nagy a Te küldetésed, és milyen nagyok a művek, amelyet az Örök Atya beléd helyezett. Te Vagy az Égnek Királynője. Előtted meghajol minden csillag. Te minden szentnek a Királynője Vagy, akik a trón lábainál az örök imában hódolnak. Jézus, Mária, József neve előtt remeg a pokol. Te Vagy az Isten teveinek a beteljesítője. A Te Szívedben megvalósul az emberiség átalakulása a Szentlélek által, Akinek Te Vagy a Jegyese.Te Vagy a Szeplőtelen Fogantatás, a Te örömöd és boldogságod a Te üzenetednek az ereje.
Légy dicsőítve ás áldva, Mária, Te Szeplőtelen!”
Az Ember:
“Az Istenanya meghajtja a fejét. Mutatja a rózsafűzérét, és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretett földi gyermekeim, Szeplőtelen Szívem kedvesei, és minden gyermeke! Isten hozott benneteket, szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Ma azért jövök, hogy imáitokat  megáldjam, és bemutassam az Én Isteni Fiamnak. Az emberiség ismeri a feltételeket, hogy megtartsa a békét. Én már sok jelenés által hírül adtam azokat. Imádság, Böjt, és Bűnbánat! Ha követitek hívásomat, sok lelket megmenthettek, és Szent Fiam újrajövetelét, valamint a Föld megújulását előkészíthetitek. Az emberiség az igazságosság tüze által fog megújulni. Gyakran mondtam nektek, hogy szerencsétlenségeitek oka ti magatok vagytok, mivel gyakran vétkeztek. Elfogadjátok a gonoszt, és terjesztitek azt. Nem imádkoztok, és ezáltal lehetővé teszitek a gonosz tovaterjedését. Az imádság megakadályozza a gonoszság terjedését. Mint a világosság fiai, tartsatok ki a jóban! Az imádság fényt és reményt visz azoknak, akik a sötétségben élnek. Ez a ti szívetek apostolkodása. Az imádság legyen a ti ajkatokon, a ti kezetekben, de mindenekelőtt a ti szívetekben. Ez a ti lelketek tápláléka. Most, amikor az emberiség ebbe a nehéz időbe lépett, megvalósul az élet az Istenben, az imádság és az igaz tettek által. Így teltek el a Szentlélekkel és az Ő kegyelmével. Hallgassátok meg a szavamat, és hasznosítsátok, amit az Örök Atya az Én Szeplőtelen Szívem által nektek ajándékoz!
Nézzétek, mennyi üzenet van,mennyi lehetőséget nyújt nektek az Ég a ti megszentelődésetekre! Használjátok mindezeket a jóban való megerősödésetekre! Imádjátok az Én Szent Fiamat a Legszentebb Oltáriszentségben! Imádkozzátok a rózsafűzért! Képezzetek imaközösségeket, amelyek védőbástyául szolgálnak. Mindent, amit tesztek, Isten nagyobb dicsőségére és saját megszentelődésetekre tegyetek! Erre szól a ti meghívásotok, mivel az idő rövid. Sokaknak fogalmuk sincs, hogy sok lélek és az emberiség milyen veszélyben van. Ezért kérlek titeket, találjátok meg hivatásotok útját, és járjatok azon nagy reménységgel. Én veletek vagyok, és megáldalak titeket az Én Szeplőtelen Szívemből.
Ne szégyelljétek magatokat a hitetek miatt, hanem védjétek meg bátran Isteni Fiamat! Legyetek okosak,és imádkozzatok sokat! Én megáldalak titeket kedves gyermekeim, és elhozom mindegyikőtöknek az Én különleges Édesanyai áldásomat: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Megáldom az Anyaszentegyházat, és az összes papot: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Imádkozzatok drága gyermekeim a papokért, mert ők egy nagy próbatétel előtt állnak, amely az Anyaszentegyházra is vonatkozik.
Szeretlek benneteket kedves gyermekeim.
                                         Dicsértessék a Jézus Krisztus!”